اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان عزيزدانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان هرگونه انتقاد و پيشنهاد خود در خصوص عملكردموسسات در حوزه هاي مختلف را مي توانند بههيات نظارت وارزيابي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استاناعلام نمايند.

 

آدرس پستی : دانشگاه اروميه، ساختمان آموزش، طبقه دوم دبيرخانه هيات نظارت و ارزيابي دانشگاههاو موسسات آموزش عالي استان آذربايجان غربي

پست الكترونيكي:   Nezaratostani@urmia.ac.ir

تلفن: 32755297-044

 

فاكس: 32755297-044

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:782  این هفته:6771  این ماه:10934  امسال:205621