اهداف و سیاستها

v      ايجاد شبكه تضمين كيفيت آموزش عالي دراستان با مشاركت موسسات دولتي و غير دولتي

v      تعيين و اجراي نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات آموزشي، فرهنگي و پژوهشي

v      تدوين سياست ها، برنامه ها و ارائه راهكارهاي مناسب اجرايي در زمينه نظارت و ارزيابي موسسات به منظور ارتقاء كيفيت آموزشي و پژهشي آنها

v      اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي وزارت علوم 

 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:112  این هفته:3421  این ماه:7257  امسال:239894