استان آذربايجان غربي، شهرستان اروميه- کيلومتر 11 جاده سرو- پرديس نازلو- ساختمان ستاد مرکزي- طبقه اول-دبيرخانه هيأت اجرايي جذب

کد پستي: 5756151818

صندوق پستي: 165

تلفن:  3031-3083-31943067-044    داخلي:   خانم بهرامی   3067  -  آقای حقانی   3083  -  آقای رضاپور 3031

آدرس پست الکترونيکي دبيرخانه هيأت اجرايي جذب دانشگاه اروميه:

jazb_urmia@urmia.ac.ir

دبيرخانه هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه اروميه

 

 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:166  این هفته:34974  این ماه:46272  امسال:410829