استان آذربايجان غربي، شهرستان اروميه- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه ارومیه- ساختمان اداری پرديس شهر- طبقه اول-دبيرخانه هيأت اجرايي جذب

کد پستي: 5756151818

صندوق پستي: 165

تلفن:  33450514-044    داخلي:   خانم بهرامی   117 -  آقای حقانی   135 -  آقای رضاپور 136

آدرس پست الکترونيکي دبيرخانه هيأت اجرايي جذب دانشگاه اروميه:

jazb_urmia@urmia.ac.ir

دبيرخانه هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه اروميه

 

 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:74  این هفته:3322  این ماه:13189  امسال:284914