( مدارک و مستندات علمی مورد نیاز و مربوط به بندهای ذیل جهت ارائه در کارگروه بررسی صلاحیت علمی )

 

1- توانایی تدریس ، تهیه طرح درس

2- سوابق تدریس

3- مقاله چاپ شده علمی پژوهشی طبق جدول ارتقا درمجلات معتبر

4- ارائه مقاله درکنگره های ملی و بین المللی

5- تالیف و ترجمه کتاب تخصصی

6- مجری یا همکارطرح های پژوهشی

7- هیات تحریریه مجله یا داوری درمجلات وکنگره های علمی

8- عضویت دربنیاد ملی نخبگان و دفاتر استعدادهای درخشان

9- جایزه از جشنواره یا المپیاد علمی، دانشجوی نمونه ملی رتبه اول تا سوم ورودی یا فارغ التحصیلی ارشد و دکتری

10- توانایی استفاده از توانمندیهای الکترونیک و بانکهای اطلاعاتی

11- تسلط به زبانهای خارجی علمی (انگلیسی-فرانسه-عربی-آلمانی و...)

12- معدل کارشناسی، ارشدو دکتری و نمره پایاننامه و رساله

13- کیفیت دانشگاه آخرین مدرک تحصیلی

14- کیفیت دانشگاه مقطع تحصیل قبلی

15- فعالیت های فناوری (ثبت اختراع یا کار صنعتی- پسا دکتری)

16- راه اندازی فعالیت های آموزشی

17- سابقه خدمت تخصصی بعنوان عضوهیات علمی

18- گواهی علمی اضافه برمدرک وشرکت درکارگاه های تخصصی

19- طراحی بسته های آموزشی

20- مهارت فنی / توصیه نامه / بالینی ویژه رشته تخصصی

 

توجه: لازم به ذکر است جهت تسریع و شفاف سازی در روند بررسی و قابلیت پیگیری در صورت نیاز به بررسی مجدد، کلیه مدارک و مستندات هم به صورت چاپی و هم به صورت فایل بندی شده به ترتیب شماره های فوق در CD  به کارگروه بررسی صلاحیت علمی ارایه گردد.

 

جهت دریافت مدارک و مستندات علمی مورد نیاز جهت ارایه در کارگروه بررسی صلاحیت علمی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود به صورت pdf

 

تماس با هیأت اجرایی جذب دانشگاه ارومیه

 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:11  این هفته:566  این ماه:12694  امسال:283173