کارگروه ایران - ارمنستان

در پی  سیاستگذاری مرکز همکاری‌های علمی بین المللی برای ساماندهی نوین روابط علمی بین‌المللی به منظور تمرکز بر سیاست‌گذاری، نظارت، حمایت و تمرکز زدایی از وظایف اجرایی و اجرای برنامه‌ها، پی‌گیری و هم‌افزایی توسط دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در یک ساختار تشکیلاتی منسجم و خوشه‌ای، طرح تشکیل کارگروه‌های ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌های علمی بین المللی از سال ۱۳۹۳ در دستور کار مرکز همکاری‌های علمی بین المللی قرار گرفت و احکام ریاست ۱۵ کارگروه‌از سوی مرکز صادر گردید. دانشگاه ارومیه از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان رییس کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌های علمی بین‌المللی با کشور ارمنستان تعیین شده است. 

 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:41  این هفته:15915  این ماه:82462  امسال:317831