تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال اول سال تحصیلی 96- 95

ثبت نام از پذیرفته گان سال تحصیلی 96-95 براساس اعلام سازمان سنجش واعلام در سایت دانشگاه

1

95/06/13 الی 95/06/19

انتخاب واحد نیمسال اول (توسط خود دانشجو) بصورت اینترنتی + انتخاب واحد درس معرفی به استاد

2

23 و 95/06/24

حذف واضافه نیمسال اول

5

95/06/27

پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال اول

3

95/06/27

شروع کلاسها

4

95/06/16 الی 95/06/31

مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

6

95/10/03

آخرین مهلت حذف اضطراری(صرفا یک درس نظری با رعایت حداقل واحد ها)

7

95/10/15

آخرین مهلت حذف ترم

8

95/10/15

مهلت تحویل تکلیف ویا کار عملی وآزمایشگاه نیمسال اول به استاد

9

95/10/15

پایان کلاسهای درسی نیمسال اول

10

95/10/18

شروع امتحانات نیمسال اول

11

95/11/04

پایان امتحانات نیمسال اول

12

تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال دوم سال تحصیلی 96- 95

95/11/10 الی 95/11/17

انتخاب واحد نیمسال دوم (توسط خود دانشجو) بصورت اینترنتی + انتخاب واحد درس معرفی به استاد

1

19 و 95/11/20

حذف واضافه نیمسال دوم

2

95/11/23

پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم

3

95/11/23

شروع کلاسها

4

95/11/18 الی 95/11/27

مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

5

96/02/01 الی 96/02/31

مهلت ثبت درخواست دانشجو برای مهمانی، انتقال از طریق سامانه خدمات آموزشی

6

96/02/03 الی 96/02/14

معرفی دانشجویان جهت کارآموزی به موسسات و . . . .

7

96/03/04

آخرین مهلت حذف اضطراری(صرفا یک درس نظری با رعایت حداقل واحد ها)

8

96/03/18

آخرین مهلت حذف ترم

9

96/03/11

مهلت تحویل تکلیف ویا کار عملی وآزمایشگاه نیمسال دوم به استاد

10

96/03/24

پایان کلاسهای درسی نیمسال دوم

11

96/03/27

شروع امتحانات نیمسال دوم

12

96/03/31 الی 96/04/09

انتخاب واحد درس کارآموزی

13

96/04/14

پایان امتحانات نیمسال دوم

14

 

 

 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:610  این هفته:8245  این ماه:29104  امسال:640769