تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال اول سال تحصیلی 98- 97

ثبت نام از پذیرفته گان سال تحصیلی 98-97 براساس اعلام سازمان سنجش واعلام در سایت دانشگاه

1

97/06/17 الی 97/06/23

انتخاب واحد نیمسال اول (توسط خود دانشجو) بصورت اینترنتی + انتخاب واحد درس معرفی به استاد

2

 25،26 و 97/06/27

حذف واضافه نیمسال اول (حداکثر دو درس)

3

97/06/24

شروع کلاسها

4

97/06/27

پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال اول

5

97/06/31 الی 97/07/11

گزارش گیری از مشروطی،ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه و ارسال احکام اخراجی به آموزش کل

6

 97/07/04

آخرین مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

7

97/09/28

آخرین مهلت حذف اضطراری(صرفا یک درس نظری با رعایت حداقل واحد ها)

8

97/10/12

آخرین مهلت حذف ترم

9

97/10/12

مهلت تحویل تکلیف ویا کار عملی وآزمایشگاه نیمسال اول به استاد

10

97/10/12

پایان کلاسهای درسی نیمسال اول

11

97/10/15

شروع امتحانات نیمسال اول

12

97/11/03

پایان امتحانات نیمسال اول (تمامی مقاطع تحصیلی)

13

97/11/03

پایان مهلت اخذ مجوز دفاع

14

97/11/12

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

15

97/11/17

پایان مهلت دفاع

16

97/12/03

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات، مقطع دکتری

17

تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98- 97

97/11/13 الی 97/11/19

انتخاب واحد نیمسال دوم (توسط خود دانشجو) بصورت اینترنتی + انتخاب واحد درس معرفی به استاد

1

97/11/21

شروع کلاسها

2

23 و 97/11/24

حذف واضافه نیمسال دوم(حداکثر دو درس)

3

97/11/24

پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم

4

97/11/23 الی 97/12/01

مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

5

97/11/27 الی 97/12/08

گزارش گیری از مشروطی،ثبت نام نکرده و ثبت عدم مراجعه و ارسال احکام اخراجی به آموزش کل

6

98/02/01 الی 98/02/11

معرفی دانشجویان جهت کارآموزی به موسسات و . . . .

7

98/02/01 الی 98/02/31

مهلت ثبت درخواست دانشجو برای مهمانی، انتقال از طریق سامانه خدمات آموزشی

8

98/03/08

آخرین مهلت حذف اضطراری(صرفا یک درس نظری با رعایت حداقل واحد ها)

9

98/03/08

مهلت تحویل تکلیف ویا کار عملی وآزمایشگاه نیمسال دوم به استاد

10

98/03/22

آخرین مهلت حذف ترم

11

98/03/22

پایان کلاسهای درسی نیمسال دوم

12

98/03/25

شروع امتحانات نیمسال دوم

13

98/04/01 الی 98/04/12

انتخاب واحد درس کارآموزی

14

98/04/12

پایان امتحانات نیمسال دوم (تمامی مقاطع تحصیلی)

15

98/04/22

پایان مهلت ثبت نهایی نمرات، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

16

23،24 و 98/04/25

شروع درخواست معرفی به استاد ترم تابستان مقطع کارشناسی

17

98/05/05

پایان مهلت ثبت نمره درس معرفیس به استاد، مقطع کارشناسی

18

98/05/02

پایان مهلت ثبت نمهایی نمرات، مقطع دکتری

19

98/06/06

پایان مهلت اخذ مجوز دفاع

20

98/06/20

پایان مهلت دفاع

21

 

دانلود تقویم آموزشی 

 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:33  این هفته:24606  این ماه:62429  امسال:259499