صفحه اصلي دانشگاه | صفحه اصلي استاد

  

English

 
منو
پانل اختصاصي
درسها
كتابها
جزوات درسی
مقالات پژوهشی
  اسناد وليستها
  ايجاد
  تنظيمات سايت
  راهنما
 افزودن لینک جدید

 

 

 

 

   
دکتر مهرداد محرم زاده

دکتر مهرداد محرم زاده دانشیار پایه 25رسمی قطعی  دانشگاه ارومیه . متولد سال 1344 درشهرستان مشکین شهر استان اردبیل فارغ التحصیل مقطع دیپلم در سال 1362 ،  مقطع کارشناسی تربيت بدني از دانشگاه اصفهان در سال 1367 ،  مقطع کارشناسی ارشد  تربيت بدني از دانشگاه تهران در سال 1370 و مقطع دکترای مدیریت و برنامه ریزی در  تربيت  بدني  Ph.Dاز دانشگاه تهران  در سال 1376 به عنوان بورسیه وزارت علوم جایابی شده برای دانشگاه ارومیه می باشد. از سال 1374 در دانشگاه اروميه بعنوان عضو هيئت علمی شروع به فعالیت نموده است .ضمنا طرح سربازی به صورت عضو هیئت علمی در اردبیل گذرانیده و اینک در مجموع حدود 22سال است که فعالیت های آموزشی و پژوهشی مستمر در دانشگاه را به عنوان عضو هیئت علمی رسمی قطعی پایه 25 برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دكتري  براي رشته هاي مديريت در گرايش هاي آموزشي ،تربيت بدني ، بازرگاني ، جهانگردي و گردشگري در سه حيطه آموزش ،پژ‍وهش و راهنمايي پايان نامه هاي دكتري و ارشد به عنوان عضو هيات علمي تمام وقت در دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اروميه انجام می دهند . سوابق علمي ايشان به طور مشروح در فايل مربوط به C.V موجود در صفحه شخصي ايشان آورده شده است.

خلاصه رزومه ایشان به این شرح است:

 

مقالات علمی پژوهشی   به تعداد  در نشریات داخلی و خارجی بیش از 65عنوان

مقالات ارائه شده در همایش ها علمی ملی و بین المللی  بش از90 عنوان

کتب تالیفی و ترجمه  بش از 11 عنوان

طرح های پژوهشی انجام شده در قالب طرح های ملی ، استانی و دانشگاهی به تعداد 11 عنوان

طرح ملی سند  چشم انداز1404 توسعه ورزش کشور با تاکید بر توسعه ورزش همگانی

فرصت مطالعاتی  گذرانده داخل  و خارج 2 مورد

خارج : 1382 – کشور ترکیه دانشگاه های حاجت تپه و قاضی – بازاریابی ورزش دانشگاه ها

داخل: 1391 -  کشور ایران – تهران دانشگاه تهران طراحی سایت جامع اطلاعات گردشگری

سابقه مدیریت 12 سال

پایان نامه های تحت راهنمایی

ارشد:  بیش از 90 عنوان

دکتری 3 عنوان در حال هدایت

طرح سربازی : عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان اردبیل به مدت 3 سال

سابقه عضویت هیات علمی در دانشگاه 22 سال

نوع استخدام : رسمی قطعی پایه 25

 

 
ImageWebPart
 
 
   

سوابق تحصيلي :

دیپلم  اقتصادو علوم اجتماعی :دبیرستان طالقانی مشکین شهر در سال 1362

کارشناسی تربيت بدني   : دانشگاه اصفهان 1367

کارشناسی ارشد  تربيت بدني   : دانشگاه تهران، 1370

دكتراي مدیریت و برنامه ریزی در تربيت بدني   Ph.D. : دانشگاه تهران، 1376

 

آشنايي با زبانهاي خارجي :

 

انگلیسی روسی ترکی استانبولی

 

 

سوابق خدمت دانشگاهي و غيردانشگاهي :

 

1- عضو هیئت علمی  طرح سربازي در دانشگاه اردبيل طي سال های 1370 - 1372

2- عضو هیئت علمی و مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه اورميه طی سال های 1374- 1376 و  سال های 1382-1383  

3 - عضو هیئت علمی  دانشگاه ارومیه

4-قائم مقام اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی با مجوز دانشگاه ارومیه

5-رئیس دانشگاه پیام نور مشکین شهر

6-رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی

7-  مشاور مدیر کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی در امور تحقیقات و عضو شورای  پژوهش و عضو اتاق فکر اداره کل

8-عضو شورای پژوهش و فن آوری استان آذربایجان غربی

9-رئیس کمیته تدوین برنامه درسی دوره کاردانی علمی کاربردی مدیریت تربیت بدنی

10-عضو شورای انتشارات دانشگاه ارومیه

11- عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

12- مشاور تربیت بدنی بنیاد مستضعفان و جانبازان استان آذربایجان غربی

13-  رئیس هیئت شطرنج استان آذربایجان غربی

14- رئیس انجمن های والیبال و جودوی دانشگاه ارومیه

15-  عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی پژوهشکده وزارت علوم تحقیقات و فناوری

16- عضو انجمن بین المللی     ECSS ( انجمن اروپایی علوم ورزشی )

17- عضو انجمن بین المللی      Sport marketing( بازاریابی ورزشی )

18- دارای کارت های مربیگری و داوری در رشته های ورزشی والیبال ، دو ومیدانی ، آمادگی جسمانی ، بدمینتون ،فوتبال و شطرنج

19- عضو انجمن تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

20-  عضو شورای انتشارات جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی

21- عضو هیئت رئیسه ، هیئت علمی و اجرایی کنگره های بین المللی  در علوم ورزشی به ویژه مدیریت ورزشی

 

 

 

 

سوابق آموزشي (تدريس) :

تدريس دروس زير در دانشگاه ارومیه (دورههاي کارشناسی و  كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ) :

1ـ زبان تخصصی 1 و 2

2 ـ مدیریت سازمانهای ورزشی

3 ـ مبانی روانی اجتماعی

4 ـ والیبال 1

5-  والیبال 2

6 ـ روانشناسي مديريت

7 ـ اصول و مباني مديريت

8-  تمرین دبیری

9- زبان تخصصی (ارشد)

10- مدیریت و برنامه ریزی ورزشی ( ارشد)

11-  روانشناسی مربیگری

12- تئوری های  مدیریت (ارشد)

13- مطالعه موردی (ارشد)

14- تئوری های مربیگری

15- اصول و مبانی مدیریت سازمانهای ورزشی (ارشد)

16- مدیریت بازاریابی ورزشی

17- سمینار ( ارشد)

18-  کارورزی ( ارشد)

19- شطرنج

20- روانشناسی کودک و نوجوان

21- مبانی مدیریت ورزشی (ارشد)

22-  روش تحقیق در مدیریت ورزشی (ارشد)

23-  اصول و مبانی تربیت بدنی

24- روانشناسی ورزشی

25- ارتباطات در ورزش

26- حقوق ورزشی

27- تجزیه و تحلیل سیستم ها و بهبود روش ها

28- مدیریت رفتار سازمانی

29- اصول مدیریت و سرپرستی

30- مدیریت عمومی

31- مديريت بازاريابي

32- تئوری های  مدیریت (دكتري)

33- مديريت منابع انساني

34- متون خارجي تخصصي ويژه مديريت و برنامه ريزي دورههاي کارشناسی و  كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي)

35- بهبود روش ها  و سيستم ها

36- روش تحقيق ويژه هر سه مقطع در رشته هاي مديريت و تربيت بدني

 

کتاب های تالیفی چاپ شده :

1- مدیریت سازمانهای ورزشی

2- مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی

 

3- تئوری های مدیریت

4- مدیریت بازاریابی ورزشی

5- مدیریت مشارکتی در  سازمان های ورزشی

6- اصول و مبانی گردشگری ورزشی

7 مدیریت ارتباطات ورزشی

8- روانشناسي كار در ساز مان ها

 

ترجمه کتاب های :

1- تئوری های مربیگری ( زیر چاپ )

2- تئوری های توریسم و توریسم ورزشی ( زیر چاپ )

3- مطالعات موردي در مديريت

مقالات چاپ شده علمي – پژوهشي :

 

1- بررسی سطح آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه ارومیه و تهیه نورم امتحانی- مجله علمی پژوهشی حرکت دانشگاه تهران -  بهار  79-  دکترمهرداد محرم زاده - دکتر حسن محمد زاده

2- بررسی ومقایسه تاثیر برنامه تمرینی  PRT بر روی استرس و عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان -  مجله علمی پژوهشی حرکت- دانشگاه تهران-  بهار 81 - دکتر مهرداد محرم زاده

3- بررسی تأثیر عامل های بیوگرافی در اثر بخشی سبک های مدیریتی مدیران دانشکده ها و گروههای  تربیت بدنی دانشگاههای ایران- نشریه علمی - پژوهشی "المپیک" - بهار و تابستان81-  دکتر مهرداد محرم زاده

4- بررسی منابع و عوامل تنیدگی شغلی در مربیان ورزشی آذربایجان غربی- نشریه علمی - پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی" زمستان85 - دکتر مهرداد محرم زاده - ابوالقاسم رجائیان

5-  مقایسه شیوه های بازاریابی ورزش دانشگاهی کشور های ایران و ترکیه-  فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی پاییز 85 -  دکتر مهرداد محرم زاده

6-  مطالعه تطبیقی روش های درآمد زایی فدراسیون کاراته کشور های ایران و ژاپن - نشریه علمی - پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی " زمستان86 -  امیر قیامی راد -  دکتر مهرداد محرم زاده

7- بررسی عوامل انگیزشی نیرو های داوطلبی در ورزش دانشگاهی - نشریه علمی - پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی " تابستان87 - دکتر مهرداد محرم زاده- محمد صادق افروزه

8- بررسی رابطه عوامل سازمانی(ساختار و تکنولوژی) سازمان تربیت بدنی کشور با استراتژی مدیریت دانش (KM) -  نشریه علمی - پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی" -  پاییز87- دکتر میر حسن سید عامری-  کیوان عرضه - دکتر مهرداد محرم زاده

9-  بررسی تطبیقی نقش عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی  از دیدگاه مدیران و دست اندکاران ورزش ایران و استرالیا - مجله علمی پژوهشی حرکت- دانشگاه تهران بهار 87-امیر قیامی راد- دکتر مهرداد محرم زاده

10- رابطه دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ایران - علمی - پژوهشی "المپیک" تابستان 87- امیر قیامی راد،-  دکتر مهرداد محرم زاده - باقر حسین پور

11-  تأثیر نظام ارتباطات سازمانی بر  تعارض در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی - علمی - پژوهشی "المپیک" -  بهار88 - حسام اشراقی، - دکتر میرمحمد کاشف - دکتر مهرداد محرم زاده

12- The study of Applying the Situational Management  - مجله علمی پژوهشی حرکت- دانشگاه تهران- تابستان 2004 - دکتر مهرداد محرم زاده

13- بررسی راهکارهای بازار یابی برای ترویج و توسعه رشته های ورزشی در ایران -  مجله علمی پژوهشی حرکت- دانشگاه تهران بهار 88-  امیر قیامی راد-  دکتر مهرداد محرم زاده

14-  انگیزش،رضایت مندی و تحلیل رفتگی داوطلبان در ورزش -  مجله علمی پژوهشی حرکت- دانشگاه  تهران -  گواهی چاپ -  دکتر مهرداد محرم زاده

15- مقايسه تأثير بازخورد آزمودني مدار و مربي مدار (پس از کوشش هاي درست و نادرست) بر عملکرد  و يادگيري مهارت هاي حرکتي - نشریه علمی - پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی" - بهار 88-  مهديه قره لر - دکتر حسن محمد زاده -  دکتر مهرداد محرم زاده

16- بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانایی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان  غربی نشریه علمی - پژوهشی "المپیک" زمستان 88- دکتر مهرداد محرم زاده - دکتر میر حسن سید عامری -  فریده اسدی

17- رابطه سرمايه اجتماعي و کارآفريني سازماني در اداره کل تربيت بدني استان آذربايجان غربي نشریه علمی - پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی" - بهار  89-  دکتر مهرد اد محرم زاده دکتر ميرمحمد کاشف -  شيما بهنوش

18 - ارتباط عوامل خود کارآمدی (عمومی و تخصصی ) با متغییر های شخصی دبیران تربیت بدنی  آذربایجان غربی -  نشریه علمی-  پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی" زمستان 88- دکتر مهرداد  محرم زاده -   منیژه حسین زاده

19 نگاهی به اسب و اسب سواری در ایران -  مجله مطالعات ایرانی - بهار 89  - روژان عیسوی-  دکتر مهرداد محرم زاده -  دکتر حسن محمد زاده

20- تبیین عوامل موثر بر حمایت های مالی شرکت های خصوصی از باشگاه های ورزشی استان  آذربایجان شرقی - نشریه علمی پژوهشی المپیک - گواهی چاپ - دکتر میر حسن سید عامری - دکتر مهرداد محرم زاده - مهدی بشیری -  هادی بشیری

21- رابطه فشار اجتماعی و تصویر بدنی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار، سمیه محمودی (دانشجوی ارشد) دکتر فاطمه سادات حسینی دکتر مهرداد محرم زاده ،  " نشريه علمي پژوهشي (ISC) پژوهش در علوم ورزشي پژوهشكده تربيت بدني وزارت علوم (گواهي چاپ). " ( گواهي چاپ)

22- ارتباط بين سبك هاي رهبري مربيان و انسجام گروهي در تيم هاي حاضر در هفتمين المپياد ورزشي دانشجويان پسر-محسن وحداني ، دکتر مهرداد محرم زاده ، رضا شيخ يوسفي ،ميثاق حسيني كشتان ،جمشيد حبيب وند-مجله علوم حركتي و ورزشي دانشگاه تربيت معلم تهران( گواهي چاپ)

 

23 - ارنباط عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي ، دکتر مهرداد محرم زاده، زينب شاكر ، مير محمد كاشف ، نشريه علمي پژوهشي حركت (ISC) مديريت ورزشي دانشگاه تهران (گواهي چاپ).

24 - شناسايي عوامل انگيزشي ، وي‍ژگي هاي شخصيتي و مولفه هاي اجتماعي نيروهاي داوطلبي در ورزش. محمد صادق افروزه ، دکتر مهرداد محرم زاده ، مير محمد كاشف ، محسن افروزه ، نشريه علمي پژوهشي حركت (ISC) مديريت ورزشي دانشگاه تهران (گواهي چاپ).

25 - رابطه سبكهاي رهبري مربيان و انسجام گروهي تيمهاي منتخب دانش آموزي شهر اروميه ، محسن وحداني، دکتر مهرداد محرم زاده ، محمود آقايي ، اسكندر حسين پور. نشريه علمي پژوهشي حركت (ISC) مديريت ورزشي دانشگاه تهران (گواهي چاپ).

26 - ارتباط مولفه هاي پنجگانه هوش عاطفي و راهبردهاي مديريت تعارض مديران ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي ، دکتر مهرداد محرم زاده ، مير حسن سيد عامري ، شيدا سعيدي ، نشريه علمي پژوهشي (ISC) پژوهش در علوم ورزشي پژوهشكده تربيت بدني وزارت علوم (گواهي چاپ).

27 - رابطه سبكهاي رهبري مربيان و انسجام گروهي تيمهاي بسكتبال حاضر در دهمين المپياد ورزشي دانشجويان پسر كشور 1389 ، دکتر مهرداد محرم زاده ، محسن وحداني ، رضا شيخ يوسفي، نشريه علمي پژوهشي (ISC) پژوهش در علوم ورزشي پژوهشكده تربيت بدني وزارت علوم (گواهي چاپ).

28 - مقايسه و تحليل برنامه هاي سوم و چهارم توسعه كلان ورزش استان آذرابيجان غربي و تحليل يافته ها با رويكرد متدولوژي مهندسي ارزش، سحر احمدي ، مير محمد كاشف ، دکتر مهرداد محرم زاده ، محمود كريمي ، نشريه علمي پژوهشي (ISC) پژوهش در علوم ورزشي پژوهشكده تربيت بدني وزارت علوم (گواهي چاپ).

29- سبکهاي رهبري مربیان و انسجام گروهی تیمهاي حاضر در دهمین ( 13 المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور ) پژوهش در مدیریت ورزشی ورفتار حرکتی.دانشگاه تربیت معلم

30 - بررسی رابطه بین تعارض ادراک شده و سبکهای حل تعارض در بین مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانالن استان اذربایجان غربی، پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش.جهاد دانشگاهی تهران

31- ارتباط بين ابعاد وفادارى مشتريان و تقويت برند ملى در ليگ هاى حرفه اى فوتبال و واليبال ايران، پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى.دانشگاه پیام نور

32- رابطه بین سبکهای رهبری مربیان با هویت ورزشی ورزشکاران رشته های تیمی شرکت کننده در یازدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور، پژوهش در ورزش دانشگاهی

33- بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی بانوان استان آذربایجان غربی با تا یکد بر جاذب ههای طبیعی، چهش

34- رابطة سبك هاي رهبري مربيان و انسجام گروهي تيم هاي بسكتبال حاضر در دهمين ( المپياد ورزشي دانشجويان پسر كشور )، مطالعات مديريت ورزشي

35- ارتباط سبکهای رهبری مربیان با هویت ورزشی در بازیکنان تیمهای منتخب، مطالعات روان شناسی ورزشی.پژوهشگاه تربیت بدنی

36- بررسي تأثيردينداري بر هويت قومي ورزشكاران حرفهاي استان اردبيل، نشريه مطالعات فرهنگي در ورزش. پژوهشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي بسيج

37- تبیین رابطه بین جامعه پذیري سازمانی با وجدان کاري کارکنان ادارات کل ورزش، مطالعات مدیریت ورزشی. پژوهشگاه تربیت بدنی

38- بررسي عوامل بازدارنده موثر بر ميزان شركت معلمان زنمقاطع سه گانه تحصيلي در فعاليت هاي ورزشي شهر مرند، پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي

39- ارزیابی مهمترین شاخصهای موثر در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزشی.گیلان

 

40 ارزیابی سطوح تکنولوژیکی دانشکده ترزبیت بدنی دانشگاه ارومیه با سایر دانشکده های تربیت کشور مجله توسعه مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

41 بررسی رابطه بین آرزوهای شغلی و جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اذربایجان غربی نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران

42 بررسی رابطه بین آرزوهای شغلی و وجدان کاری در میان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اذربایجان غربی نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران

43 امکان سنجی پیاده سازی نظام مدیریت مقصد گردشگری ورزشی ایران نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران

44 تحلیل عوامل موثر بر تحلیل رفتگی شغلی با استراتژی های مقابله در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان  نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران

45 ارتباط بین توانمندسازی شناختی و یادگیری سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران

46 مقایسه عملکرد خودپنداره تحصیلی رشته تربیت بدنی در نظام آموزشی حضوری و راه دور نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

47 بررسی ظرفیت های بازاریابی ورزشی به منظور توسعه و ترویج رشته های ورزشی ایران با تاکید بر هنر های رزمی مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی

48 ا مکان سنجی بروز رفتار شهروند سازمانی از طریق عدالت و اعتماد سازمانی نقش تعهد سازمانی نشریه مدیریت و فیزیولوژی جهاد دانشگاهی تهران

49 Relationship between employee personality diminution and job burnout in ministry of sport and youth of Iran WJSS journal   

 

5050 - The Effect of Organizational Communications System on the Conflict in Physical Education

Offices of West Azerbaijan Province, IRAN- M.M.Kashef, M.Moharramzadeh, H.Eshraghi- International Review of Business Research Papers- October 2007

51- Evaluation Of Sport Sponsorship: As An Element Of Sport Marketing Mix- Bashiri M, Seyed-Ameri MH, Moharramzadeh M- International Review of Business Research Papers- February 2010

52- Moharramzadeh M, ErshadiFard R,  M,.Talaie, R. (2011). The relationship between social capital and organizational entrepreneurship in Iran Physical Education Organization. Middle-East Journal of Scientific Research 7 (4): 574-580, ISSN 1990-9233  (ISI Journal)

 

53- Moharramzadeh M, ErshadiFard R,  M,.Talaie, R. (2011). The relationship between social capital and organizational entrepreneurship in Iran Physical Education Organization. Middle-East Journal of Scientific Research 7 (4): 574-580, ISSN 1990-9233  (ISI Journal)

 

54- M.Moharramzadeh  S.Nouri (2011). THE INVESTIGATION OF MANAGERS' LEADERSHIP STYLES AND THEIR RELATIONSHIP  WITH EMPLOYMENTS  COMMITMENT AND GROUP COHESION IN PHYSICAL EDUCATION ORGANIZATION OF IRAN   Journal of Sports Scienceand Technology.

55- The role of mass media in women`s sport. Salman farzalipour , cengiz akalan , semiyha tuncil , behrouz ghorbanzadeh , mir majid kashef , Mehrdad Moharramzadeh , nayyer hajizadeh. 2012 , European journal of sports and exercise science.

56- Assessment of military force staff`s readiness for total quality management ( TQM)approval in Tehran province   , Salah naghshbandi , bahram yousefi , shirin zardoshtian , Mehrdad Moharramzadeh,2012 , Procedia social and behavioral sciences .

57- A comparative study of sport marketing opportunity building methods of Iran turkey , Mehrdad Moharramzadeh, kazem mehri , mohammad nasiri  , 2012 , Archives des science 

58- The relationship between tendency towards organizational entrepreneurship and staff`s performance in sport and youth organization , Mehrdad Moharramzadeh, mir Hassan sayyed ameri , farideh hoseinzadeh m 2012 , International  journal of sport studies.

59- Assessment of military force staff`s readiness for total quality management ( TQM)approval in Tehran province   , Salah naghshbandi , bahram yousefi , shirin zardoshtian , Mehrdad Moharramzadeh, 2012 , Procedia social and behavioral sciences .

60- A comparative study of sport marketing opportunity building methods of Iran turkey , Mehrdad Moharramzadeh, kazem mehri , mohammad nasiri  , 2012 , Archives des science.

61- Relationship between coach`s leadership styles and group cohesion in the teams participating in the 10th sport Olympiad of male student , Mohsen vahdani , reza sheikh yousefi, Mehrdad Moharramzadeh, ali ojaghi ,mir hamid salehiyan, 2012 , European journal of experimental biology.


ارائه مقاله در همایشهای  علمی معتبر :

1.       بررسی میزان انعطاف پذیری و سبک های رهبری اتنخابی مدیران ورزشی شاغل در دانشگاهها و تعیین عوامل بیوگرافی مؤثر در انتخاب سبک یا سبک های مناسب مدیریت ورزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران - سومین کنگره علمی ورزشی آموزش عالی- ایران تهران  -دکتر مهرداد محرم زاده

2.       تأثیر حرکات تمرینی ریلاکس عضلانی ، تنفسی و تصوری بر روی چابکی حرکتی و استقامت عضلانی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز - همایش علمی کاربردی  تربیت بدنی و ورزش (همگانی، قهرمانی) ايران-  تبريز - دکتر مهرداد محرم زاده

3.       بررسی کاربرد نظریه مدیریت مبتنی بر موقعیت هرسی و بلانچارد در مدیریت ورزشی سازمان تربیت بدنی و دانشگاههای ایران - چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی -  ايران -  گيلان - دکتر مهرداد محرم زاده

4.       بررسی نحوه اجرای نظام نوین اداره بیمارستانها در مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اولین همایش بین المللی اصلاحات و مدیریت تغییر در آموزش پزشکی ايران-  تهران - رقیه مکاری، مهناز کفیلی، ابوالفتح لامعی، نادر پاشاپور، جواد موسوی،زهرا یکتا، خدیجه مخدومی، دکتر مهرداد محرم زاده، جاوید فریدونی

5.       بررسی رابطه مدیریت مشارکتی باخلاقیت دبیران  تربیت بدنی -  چهارمین همایش علمی دانشجوی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای سراسر کشور - ايران -  تهران  -  محمد صادق افروزه، محسن افروزه، دکتر مهرداد محرم زاده

6.       رابطه سبک رهبری با میزان رضایت شغلی مدیران تربیت بدنی استان اصفهان  - چهارمین همایش علمی دانشجوی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای سراسر کشور - ايران تهران -  حسام اشراقی، دکتر مهرداد محرم زاده

7.       بررسی پتانسیل های توریسم ورزشی در مشکین شهر - چهارمین همایش علمی دانشجوی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای سراسر کشور - ايران -  تهران -  فرزاد نوبخت، ایمانعلی ایمانی، دکتر مهرداد محرم زاده

8.       رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجانشرقی - اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ایران تهران - محبوب شیخ علیزاده، دکتر میر حسن سید عامری، دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر فرشاد تجاری

9.       دیدگاه صاحبان باشگاههای خصوصی شهر ارومیه درباره موانع ومشکلات موجود در خصوصی سازی ورزش اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی -ايران -  تهران- دکتر مهرداد محرم زاده ،اکرم مهدیزاده

10.   مقایسه بازاریابی توریسم ورزش کاراته در ایران با کشور ژاپن-  اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی - ايران -  تهران -  امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده

11.     بررسی نقش حامیان مالی، کلوپ های ورزشی و گروههای داوطلب در حضور ایران در عرصه های بین المللی ورزشی - نخستین هم اندیشی بین المللی تاریخ و ورزش ایران- ايران تهران - دکتر مهرداد محرم زاده

12.   بررسی مقایسه ای نقش عوامل سوق دهنده، جلب کننده و بازدارنده بر توسعه گردشگری ورزشی در ایران با کشور ژاپن - هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی -  ايران تبريز -  امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده

13.   بررسی تأثیر دو نوع بازخورد مربی مدار و آزمودنی مدار بر اجرا و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون- اولین همایش بین المللی علمی- ورزشی دانشگاههای جهان اسلام -  ايران- تهران - مهدیه قره لر، دکتر حسن محمد زاده، دکتر مهرداد محرم زاده

14.   بررسی تأثیر دو نوع بازخورد مربی مدار و آزمودنی مدار بر اجرا و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون - اولین همایش بین المللی علمی- ورزشی دانشگاههای جهان اسلام ايران- تهران -  مهدیه قره لر، دکتر حسن محمد زاده، دکتر مهرداد محرم زاده

15.   بررسی تعامل ارگانها در توریسم ورزشی - پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی وعلوم ورزشی ايران- مازندران - خدیجه جوانبخت،، محمدصادق افروزه، دکتر مهرداد محرم زاده

16.   بررسی نقش مسافرتهای خارج از کشور مدیران و دست اندرکاران ورزش کشور در دیدگاه آنان نسبت به عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزش در ایران -  پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - ايران -  مازندران - امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده - اصغر ذوالفقاری

17.   رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان تربیت بدنی ایران پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - ايران -  مازندران - کیوان عرضه، دکتر میرحسن سید عامری - دکتر مهرداد محرم زاده

18.   بررسی تحلیلی وضعیت فنی و مهندسی اماکن ورزشی سرپوشیده استان آذربایجان شرقی - اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ورزش ایران ايران -  تهران - فرزاد نوبخت، دکتر مهرداد محرم زاده

19.   مقایسه تأثیر دو نوع بازخورد پس از کوشش های خوب و پس از کوشش های بد بر اجرا و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون  - اولین همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش- ايران- کرمانشاه- مهدیه قره لر، دکتر حسن محمد زاده،- دکتر مهرداد محرم زاده

20.   تعیین فاکتور های درگیر در تحلیل رفتگی ورزشکاران-  اولین همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش - ايران- کرمانشاه-  محمدصادق افروزه، دکتر مهرداد محرم زاده، محسن افروزه، علی اصغر سروی

21.   مقایسه میزان اعتماد بنفس و  و عزت نفس معلولین ورزشکار و غیر ورزشکار استان آذربایجان غربی اولین همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش ايران-  کرمانشاه-  امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده

22.   بررسی راهکارهای پیشرفته بازاریابی رشته ورزشی بدنسازی و قویترین مردان در ایران با تأکید بر توریسم ورزشی - ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی - ايران- کیش- یحیی کیانمرز، دکتر مهرداد محرم زاده- وحیده کیانمرز، رضا رشدی

23.   بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سالهای 80 تا 84 - ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی- ايران-  کیش-  یحیی کیانمرز، دکتر مهرداد محرم زاده- وحیده کیانمرز، رضا رشدی

24.   بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر برتوسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و ترکیه -  ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی ايران- کیش - امید فتح اللهی پروانه، دکتر مهرداد محرم زاده، کیوان عرضه

25.   بررسی رابطه تکنولوژی مورد استفاده سازمانی (پشتیبانی ICTو شناخت ICT) سازمان تربیت بدنی ایران با استراتژی مدیریت دانش  (KM) - ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی- ايران- کیش- کیوان عرضه، دکتر میر حسن سیدعامری- دکتر مهرداد محرم زاده

26.   عوامل جلب کننده موثر بر توسعه گردشگری ورزشی شهرستان ارومیه با تأکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی-  ايران- کیش-  -  امید فتح اللهی پروانه، دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر میر محمد کاشف، حامد عبدالله زاده

27.   آیین پهلوانی در ایران باستان-  سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی- ايران- تهران -  روژان عیسوی، دکتر مهرداد محرم زاده -  دکتر حسن محمد زاده

28.   بررسی مقایسه ای شیوه های امکان سنجی بازاریابی ورزشی کشور های ایران و ترکیه  اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی- ايران -  آمل-  امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده

29.   بررسی تحلیلی وضعیت فنی مهندسی اماکن ورزشی سرپوشیده استان آذربایجان شرقی -  اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی-  ايران-  آمل - امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده

30.   ارتباط بین ساختار سازمانی و کاآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی -  ايران-  آمل -  علی محمد جعفری،-  دکتر میر محمد کاشف، - دکتر مهرداد محرم زاده

31.   بررسی عوامل بازدارنده موثر بر گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی از دیدگاه کارشناسان اداره کل تربیت بدنی -  اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی - ايران آمل-  اميد فتح الهي پروانه،- دکتر مهرداد محرم زاده - دكتر ميرمحمد كاشف - دكتر ميرحسن سيد عامري

32.   بررسی نقش عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل -  اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی - ايران آمل- فرزاد نوبخت، دکتر مهرداد محرم زاده - دکتر ناهید اتقیاء

33.   ایرانیان مبدع چوگان و گسنره آن در جهان -  همایش بین المللی ایران فرهنگی : گذشته حال آینده ايران -  تهران-  روژان عیسوی، دکتر مهرداد محرم زاده -  دکتر حسن محمدزاده

34.   بررسی رابطه عوامل سازمانی ( تعلق سازمانی، خلاقیت فردی و سازش با پدیده تعارض) با استقرار مدیریت دانایی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی -  همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران -  ايران -  تهران -  فریده اسدی، مهتاب امیر خسرو، دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر میرحسن سیدعامری

35.    بررسی همسویی عملکرد رسانه های گروهی کشور با اهداف تربیت بدنی -  همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران -  ايران -  تهران-  امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده

36.   توسعه پایدار و ورزش ،  همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران - ايران- تهران-   دکتر مهرداد محرم زاده، فرزاد نوبخت، پریسا صداقتی

37.   ارتباط ادراک کارکنان از عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای و توسعه رفتار شهروندی سازمانی آنها در ادارت تربیت بدنی استان آذربایجان غربی ، همایش توسعه ورزش شهروندی ، ايران- تهران- زینب شاکر ، دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر میرمحمد کاشف

38.   بررسی وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن و فضا های ورزشی شهرستان جهرم ، همایش توسعه ورزش شهروندی ، ايران- تهران- محمد صادق افروزه ، دکتر مهرداد محرم زاده ، دکتر میر محمد کاشف، محسن افروزه

39.   ارتباط بین مدیریت تجربه مشتری و بهره وری سازمانی در باشگاههای ورزشی شهرستان ارومیه ، همایش توسعه ورزش شهروندی ، ايران- تهران- دکتر مهرداد محرم زاده ، هاجر محمدی

40.   نقش توریسم ورزشی بر توسعه شهری، همایش توسعه ورزش شهروندی ، ايران- تهران- رضا طلایی، دکتر مهرداد محرم زاده ، وجیه سادات امیری

41.   ارتباط بین ابعاد شخصیت ( مدل 5 عاملی) و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی - دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی - ايران آمل- دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر سید عامری،  محسن وحدانی رضا شیخ یوسفی

42.    بررسی ادراکات کارکنان و مدیران از عناصر مدیریت استعداد در اداره کل تربیت بدنی استان فارس - دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی - ايران آمل- دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر سید عامری ، سعيده ذبيحي

43.   بررسی عوامل توسعه گردشگری ورزشی شمالغرب کشور- دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی - ايران – آمل- زينب نقي لو، فريبا عسكريان ،دكتر  هاشم كوزه چيان ، دكتر مهرداد محرم زاده.

44.   رابطه فشار هاي فرهنگي اجتماعي با اختلالات خوردن در دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار - دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی - ايران – آمل- دكتر فاطمه سادات حسيني ، دكتر مهرداد محرم زاده.

45.   بررسي و مقايسه کیفیت زندگی کاری و خرده مقايسهاي آن در بين معلمان فعال و غير فعال حركتي ايران – آمل– اسكندر حسين پور، دكتر مهرداد محرم زاده ، محمد حضرتي ، محسن وحداني ، دكتر مير محمد كاشف   

46.   محرم زاده م، طلایی ر، بهنوش ش. (1390) بررسی ومقایسه ویژگیهاي کمالگرایی وپرخاشگري بازیکنان پست هاي مختلف فوتبال لیگ دسته دوکشوري، ، دومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي، 19 و20 خرداد ماه، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران (پوستر)  دكتر مهرداد محرم زاده ، رضا طلايي، شيما بهنوش .

47.   - ارتباط بين سبك هاي رهبري مربيان و انسجام گروهي در تيم هاي حاضر در هفتمين المپياد ورزشي دانشجويان پسر-محسن وحداني ،دكتر مهرداد محرم زاده ، رضا شيخ يوسفي ،ميثاق حسيني كشتان ،جمشيد حبيب وند- دومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي، 19 و20 خرداد ماه، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

48.   شناسايي عوامل انگيزشي ، وي‍ژگي هاي شخصيتي و مولفه هاي اجتماعي نيروهاي داوطلبي در ورزش.

49.  بررسي ارتباط بين انگيزش ورزشي با عزت نفس كشتي گيران ، اولين همايش ملي علم و كشتي ، 1391 ، دكتر  مهرداد محرم زاده ، ميترا محمدي ، محمد امين صيادي ، يوسف منگشتي (پوستر).

50.  بررسي ظرفيتهاي بازاريابي ورزشي به منظور توسعه و ترويج رشته ورزشي هندبال در ايران. شيدا سعيدي، دكتر مهرداد محرم زاده، امير قيامي راد. دومين همايش ملي علم و هندبال ، 1391 (پوستر).

51.  بررسي عوامل و منابع تنش زاي شغلي در مربيان ورزشي رشته هاي هندبال و تكواندو استان آذربايجان غربي ،1391 ، دكتر  مهرداد محرم زاده ، مرتضي فتاح پور مرندي ، سعيد اشرفي، دومين همايش ملي علم و هندبال (پوستر).

52.  بررسي عوامل تنش زاي شغلي در مربيان و داوران هندبال شهرهاي اروميه ، سنندج و همدان، 1391، دكتر  مهرداد محرم زاده ، بهزاد احدي ، چالاك مجيدي ، گلاله رسول آذر، دومين همايش ملي علم و هندبال (پوستر).

53.  بررسي رابطه هوش معنوي و شادكامي ورزشكاران هندباليست استان آذربايجان غربي، 1391، فريبرز فتحي ، دكتر  مهرداد محرم زاده ، مير حسن سيد عامري ، جمال قادر زاده، دومين همايش ملي علم و هندبال (پوستر).

54.  بررسي ارتباط بين انگيزش شغلي و تعهد حرفه اي مربيان كشتي استان آذربايجان غربي با توجه به عوامل جمعيت شناختي، 1391، دكتر  مهرداد محرم زاده، روناك اكبري ، فاطمه ايلون كشكولي ، زينب يوسفي  ، اولين همايش ملي علم و كشتي (پوستر).

55.  نقش ادراك شخصي از استعداد در فعاليتهاي ورزشي تفريحي بر مشاركت ورزشي دانشجويان، 1391، ميرحسن سيد عامري ، دكتر  مهرداد محرم زاده ، شيوا حريري مهرباني، دومين همايش ملي استعداد يابي ورزشي.

56.   تبيين بازاريابي گردشگري ورزشي استان آذربايجان غربي از ديدگاه كارشناسان ادارات ورزش و جوانان و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.

57.  بررسي ارتباط بين تعهد عاطفي و تعالي سازماني كاركنان اداره كل ورزش و چوانان و هيئت كشتي استان آذربايجان غربي براساس مدل تعالي سازماني EFQM . رضا طلايي، دكتر  مهرداد محرم زاده ، اولين همايش ملي علم و كشتي. 1391 (سخنراني).

58.  بررسي ارتباط بين خصوصيات دموگرافيك كشتي گيران و منش ورزشي آنها، دكتر  مهرداد محرم زاده ، محمد امين صيادي، ميترا محمدي، سوران بهرامي. اولين همايش ملي علم و كشتي، 1391 (پوستر).

59.  رابطه بين برند سازي برتر در فروش محصولات ورزشي كشور. ميرمحمد كاشف، دكتر  مهرداد محرم زاده ، صبيحه همدمي، مرتضي فتاح پور مرندي، اولين همايش ملي علم و كشتي، 1391 (پوستر).

60.   ارتباط بين ابعاد شخصيتي و جهت گيري رفتارهاي ورزشي در كشتي گيران منتخب خراسان شمالي. محسن وحداني، دكتر  مهرداد محرم زاده ، علي حسين گلبهار، رضا شيخ يوسفي. اولين همايش ملي علم و كشتي، 1391 (پوستر).

 

61 تاثیر ورزش صبحگاهی بر سلامتی روانی سالمندان، همایش سراسری سلامت سالمنذان

 

دانشگاه علوم پزشکی و خذمات بهذاشتی درمانی کرمانشاه

 

62 بازاریابی ورزشی در عصر جدید، کنقرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

 

سازمان مدیریت.مرکز همایشهای علمی

 

63 ارتباط اخلاق کاري با بهره وري عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ا.غ، دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نوردانشگاه پیام نور مهاباد

 

64 بررسی نقش شاحصهای مدت اقامت و درامد گردشگران در توسعه صنعت گردشگری ورزشی فارس، اولین همایش تخصصی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی دانشگاه پیام نور اصفهان

 

65 بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد نقش شاخصهای رضایت و وفاداری در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان قارس اولین همایش ملی تخصصی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی  دانشگاه پیام نور اصفهان

 

66 ارزیابی مهارتهای هشتگانه مدیران اداره ورزش و جوانان ایتان اردبیل از دیدگاه مشتریان

اولین همایش تخصصی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی دانشگاه پیام نور اصفهان

 

67 تعیین ارزشهای محوری در برنامهی راهبردی ادارهی کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی کنگره ملی- تخصصی علوم ورزشی:نیاز نسل فردا دانشگاه تهران

 

68 ارزشیابی مهارتهای هشتگانه مدیران ورزشی از دیدگاه کارکنان ورزش و جوانان اردبیل

اولین همایش تخصصی برگزاری رویدادهای ورزشی دانشگاه پیام نور

 

69 تعیین استانداردهای حرفه ای معلمان تربیت بدنی با استفاده از روش دلفی

دومین همایش هلی علوم مدیریتی موسسه اموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی با حمایت پژوهشگاه فناوری

 

 

70 ارتباط بین سرمایه فکری و مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان استان های

دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال

71- Study of sport managerleadership style of iran sport organization and Universities - 14th Multy-disciplinary Iranian Researchers confrence in Europe -  ENGLAND – LIVERPOOL - Moharramzadeh.M

72- Study of University Sport Marketing Methods: A case Study in Turkey University and comparative with Iran universities - 14th Multy-disciplinary Iranian Researchers confrence in Europe - ENGLAND – LIVERPOOL -  Moharramzadeh.M - Mahnazmohmmadzade nasrabadi

73- The comparison of incoming channels between IRAN and TURKEY Karate Federation - Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science – Japan - Hiroshima  - GHiami rad.A -  Moharramzadeh.M

74- The comparison of the factors affecting development of sort tourism from the point view of sport managers of Iran and Australia - Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science -  Japan - Hiroshima - GHiami rad.A- Moharramzadeh.M

75- The examination of marketing approaches to the development of sport tourism in IRAN - Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science - GHiami rad.A -  Moharramzadeh.M- Japan- Hiroshima

76- The Comparative Study of Sport Marketing Opportunity Bulding Methods of Iran & Turkey - 8th International Confrence on sport- GHiami rad.A - Moharramzadeh.M - Hoseinpour.B- Economics,Management,Marketing & Social Aspects – Athen- Greece  

77- Study and Comparison of Characteristics of Perfectionism and Aggression of Football Players in Different Position in League Competition Tow in Iran-15th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE of SPORT SCIENCE- MOHARRAMZADEH, M., TALAIE, R., NAGHAVI, L.

- Antalia-Turkey-23-26 June

 

78- THE INVESTIGATION OF THE IRANIAN MASS MEDIAS ROLE IN EAST AZERBAIJANIAN FEMALES TRENDING TOWARDS GENERAL AND COMPETITIVE SPORTS TRAINING <2005-2009>- 15th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE of SPORT SCIENCE- Amir Ghiami Rad (MSc), Mehrdad Moharramzadeh (Ph.D), Erdal zorba (Prof.Dr) - Antalia-Turkey-23-26 June

 

79- EFFECT OF MODELING METHODS ON LEARNING OF VOLEYBALL SERVE SKILL- EMPHASIS ON SELF- EFFICACY- Mohammadzadeh.H -Moharramzadeh.M-Yazdani .Hajar- 15th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE of SPORT SCIENCE- Antalia-Turkey-23-26 June

80- THE ROLE OF MEDIA IN ATTRACTING ECONOMIC SITUATION IN GENERAL AND CHAMPION SPORTS IN IRAN- MOHARRAMZADEH, M., TALAIE, R., NAGHAVI, L- 13th World Sport for All Congress- 13th World Sport for All Congress- Jyväskylä, Finland

81-the Causes of tendency and non-tendency of woman of Tabriz for sport for all-M.Moharramzadeh-A.ghiiami rad-5th international Scientific Congress “Sport, Stress, Adaptations”- 23-25 April 2010- Sofia- Bolgharia

82- Moharramzadeh M., Talaie R., Abbasi F., Naghavi L. The study of Effective factors on presence of fans in volleyball matches of West Azarbyjan teams, , ECSS Congress, Liverpool  United Kingdom, 23-27 June 2011  (Poster)

83- Moharramzadeh M., Talaie R., Saeedi Sh., Naghavi L. Relationship biographical partecular and emotional intelligence components total Office Managers, of Physical Education Offices and Sport Board West Azarbaijan Province, 10th ECSS Congress, Liverpool-United Kingdom, 23-27 June 2011 (Poster)

84-Moharramzadeh M., Talaie R., Naghavi L. Applied Comparative of university sport marketing approach of Iran and Turkey in order to physical education development of Iran higher education, 9th Annual International Conference on Marketing, Athens, Greece, 4-7 July 2011 (Oral).

85-Moharramzadeh M, mir Hassan sayyed ameri , ronak akbari. Relation between costumer`s  commitment enhancement of sport brand.. 4th world conference of the international society for the social science of sport. 2012.

86-Moharramzadeh M, Reza talaie , farhad abbasi , Leila naghavi The study of effective factors on presence of fans in volleyball matches of west Azarbayjan teams..  2012. 2nd international social sciencesin physical education and sport congress.

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به پایان نامه ها و رساله ها (استاد راهنما) کارشناسی ارشد

 

ردیف

موضوع

دانشگاه

دانشجو

1

مقايسه عملكرد مديران آموزشي با تحصيلات مديريت آموزشي ومديران ساير رشته ها در مدارس شهرستان اردبيل  

ارومیه

عزيز پور مهدي

2

بررسی و مقایسه میزان ویژگی سخت رویی و بهداشت روانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه

ارومیه

مریم محمدی فر

3

بررسی رابطه سبک های  مدیریتی انتخابی مدیریان تربیت بدنی و تعیین نیاز های شغلی دبیران تربیت بدنی مرکز و شمال  استان آذربایجان غربی

ارومیه

ابراهیم لیلوی

4

بررسی و مقایسه ویژگی های کمال گرایی و پرخاشگری بازیکنان پست های مختلف فوتبال لیگ دسته 2 کشور

ارومیه

ماهرخ دهقانی

5

برآورد حداکثر نبض اکسیژن در زنان یائسه

ارومیه

سودابه شرابیانی

6

ارتباط سبک رهبری مدیران مدارس با کارایی معلمان تربیت بدنی در شهرستان پارس آباد مغان

پيام نور

میر مرتضی سیدکلان

7

بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختار و تکنولوژی) سازمان تربیت بدنی ایران با استراتژی مدیریت دانش (KM)

ارومیه

کیوان عرضه

 

8

بررسی شاخص های توانمند سازی به عنوان یک شیوه مؤثر مدیریتی و تعیین ارتباط آن با عوامل فردی در بین مربیان اداره کل تربیت بدنی شهر ارومیه با تأکید بر ارائه راهکارهای  ارتقای آن

ارومیه

لیدا محمد قلیزاد

9

بررسی اثر ترکیبی تمرین هوازی کاهنده و مکمل امگا-3 به دنبال انقباضات برونگرا روی شاخص های انتخابی منتخب(ظاهری و بیوشیمیایی) در زنان بسکتبالیست شهرستان گیلانغرب

ارومیه

طاهره رشید پور

10

بررسی رابطه مولفه های اثربخشی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

ارومیه

اسماعیل کیومرثی

11

بررسی و توصیف عوامل توسعه گردشگری ورزشی در استان اردبیل

پيام نور

فرزاد نوبخت ساربان

12

ارتباط عوامل تنش زای شغلی  و سازمانی با خودکارائی عمومی و اختصاصی در دبیران تربیت بدنی جنوب استان آذربایجان غربی

ارومیه

منیژه حسین زاده

13

بررسی و مقایسه سلامت روان و پرخاشگری دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع متوسطه شهر ارومیه

ارومیه

فاطمه حاجی علیلو یوشانلوئی

14

نقش رسانه های گروهی بر گرایش بانوان استان آذربایجان غربی به ورزش های همگانی و قهرمانی از دیدگاه فارغ التحصیلان تربیت بدنی

ارومیه

نیر حاجی زاده

15

امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت جامع در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

ارومیه

حسن شناوری

16

مقایسه کیفیت آموزشیرشته تربیت بدنی در دو نظام آموزش حضوری و نیمه حضوری در استان اردبیل

ارومیه

علی مهری

17

بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال های 80 تا 84

ارومیه

یحیی کیان مرز بناب

18

ارتباط جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه

ارومیه

محمد مرادی

19

امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشهای آبی در دریاچه زریوار

ارومیه

سیروان نامداری

20

ارتباط ساختار سازمانی با مدیریت مشارکتی در بین کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان زنجان

ارومیه

سیده مریم ترابی

21

بررسی عوامل و راهکار های توسعه گردشگری با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی استان اردبیل

ارومیه

عذراگلدوست

22

تببین عوامل موثر بر حمایت های مالی شرکت های خصوصی از باسگاههای ورزشی استان آذربایجان شرقی

ارومیه

مهدی بشیری

23

ارزیابی عملکرد منابع انسانی اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل ارزیابی بازخورد 360 درجه

ارومیه

شیوا حلیمی اسکویی

24

مطالعه عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات تیم های والیبال استان آذربایجان غربی

ارومیه

فرهاد عباسی

25

رابطه عوامل شناخت سازماني و موفقيت سازمان بر اساس مدل شش بعدي وايزبرد در بين مديران دانشگاههاي ايران

ارومیه

ماريه عاشوري

26

مقایسه و تحلیل مسیر برنامه توسعه کلان ورزش استان آذربایجان غربی و تحلیل آن با متدولوژی مهندسی ارزش

ارومیه

سحر احمدی

27

برآورد سهم ورزش و درمان از سبد هزینه خانوار های سنندجی

ارومیه

سیاوش مشیر وزیری

28

ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

ارومیه

زینب شاکر

29

بررسی تأثیر تمرینات تای چی چوان بر تعادل و هماهنگی سالمندان

ارومیه

هانیه کلی ارسی

30

رابطه میان خودکارایی و ریسک پذیزی در بین مدیران، کارشناسان و روسای هیئت های ورزشی اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

ارومیه

سمیه راستگو

31

ارتباط كيفيت زندگي كاري با بهره وري عملكرد در دانشگاه هاي كشور بر اساس مدل اچيو

ارومیه

شمس غفاري

32

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و موقیعت شغلی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

ارومیه

روح الله صاحب

33

تاثیر شیوه های مدل سازی تمرین بر عملکرد و یادگیری مهارت های سرویس ساده والیبال با تاکید بر خودکارآمدی

ارومیه

هاجر یزدانی

34

رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

ارومیه

محبوب شیخعلی زاده هریس

35

رابطه مدیریت تجربه مشتری با بهره وری سازمانی در باشگاههای ورزشی شهرستان ارومیه

ارومیه

هاجر محمدی آلاگوز

36

مقایسه کارایی اماکن سرپوشیده خصوصی و دولتی شهر سنندج از طریق روش تحلیل پوششی داده ها

ارومیه

محمد جعفر مبارکی

37

 ارتباط هوش عاطفي با راهبردهاي مديريت تعارض كليه مديران ستادي و صفي اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي

ارومیه

شيدا سعيدي

38

 مديريت مكان يابي بر اساس مدل AHP

ارومیه

رضا طلائي

39

گردشگري مقصد بر اساس DMO , DNS

ارومیه

احمد نوري

40

 ورزشهاي همگاني و قهرماني بانوان و رسانه هاي گروهي

ارومیه

پريسا محمود پور

41

بررسي ادراكات كاركنان و مديران از عناصر مديريت استعداد در اداره كل تربيت بدني استان فارس

ارومیه

سعيده ذبيحي

42

 شناسايي عوامل موثر در مديريت مكان يابي فضاهاي ورزشي در آذربايجان غربي

ارومیه

تروسكه حسين زاده

43

ارتباط بين ابعاد شخصيت و تحليل رفتگي شغلي در كاركنان اداره كل تربيت بدني آذربايجان غربي

ارومیه

محسن وحداني

44

 ارتباط مولفه هاي كار آفريني و عملكرد

ارومیه

فريده حسين زاده

45

برند رقابتي در ليگهاي حرفه اي واليبال و فوتبال ايران

ارومیه

روناك اكبري

46

ارتباط بين آرزوهاي شغلي و جامعه پذيري سازماني در ادارات كل استان هاي شمالغرب كشور

ارومیه

فريبرز فتحي

47

عوامل موثر بر راه اندازي پارك هاي علم و فناوري ورزشي از ديدگاه متخصصين و دانشجويان تربيت بدني شمالغرب كشور

ارومیه

فرشته نجف زاده

48

تحليل عوامل موثر بركاربري مسيرهاي تندرستي نقاط مختلف شهر اروميه

ارومیه

ميترا محمدي

49

بررسي وي‍ژگي هاي سازمان نظماشوب در اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي

ارومیه

مهران آذريان سوسهاب

50

 برنامه ريزي آموزشي در مدارس

ارومیه

اميد آذري

51

ارتباط بين مولفه هاي شش سيگما و بهره وري سازماني در اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي

ارومیه

بهنام زاير

52

اوقات فرغت سالمندان شهر يزد با تاكيد بر فعالين بدني و ورزش

ارومیه

عباس دهقان

53

ارتباط بين عناصر مديريت استعدا و موفقيت سازماني در اداره كل ورزش و جوانان استان آ- غ

اروميه

سكينه حق پرست

54

تاثير سن و جنس بر دقت تصوبرسازي حركتي

اروميه

مريم بيات پور

55

مقايسه تحليلي تعدل رقابتي ليگ برتر دوره نهم فوتبال ايران با دوره هشتم و چند ليگ منتخب آسيا در فصل 2011-2010

اروميه

سحر اميني

56

طراحي بانك اطلاعاتي تامين كنندگان خدمات و كالاها و پيمانكاران ساخت اماكن ورزشي

اروميه

سيران توحيدي

57

ارتباط بين ايجاد برند برتر با تجارت محصولات ورزشي

اروميه

صبيحه همدمي

 

شايان ذكر است تعداد 30 پايان نامه در بخش مديريت آموزشي در دانشگاه هاي آزاد تبريز، كرج ، اروميه و همينطور تعداد 16 پايان نامه در بخش مديريت دولتي و صنعتي در تبريز و اروميه ، همدان ، سنندج ،بروجرد، خوارزمي  تهران در مقاطع كارشناسي ارشد به عنوان استاد راهنما انجام وظيفه نمودم هم اكنون نيز در سال 91- 92 در مقاطع دكتري و ارشد در حيطه هاي مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني ضمن تدريس به راهنمايي پايان نامه ادامه مي دهم .

 

 

 

 

 

 

طرحهاي پژوهشی و فناوری :

1- بررسي كاربرد نظريه مديريت مبتني بر موقعيت هرسي و بلانچارد در مديران دانشكده هاي دانشگاه هاي ايران

2- بررسی ظرفیت های بازاریابی ورزشی و عوامل مؤثر بر آن به منظور افزایش منابع مالی و توسعه رشته های ورزشی در ایران کمیته ملی المپیک (با معرفي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه)

3- بررسی سطح آمادگی جسمانی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه ارومیه و تهیه نورم پیشنهادی ، مصوب معاونت پژوهشی  دانشگاه ارومیه با همکاری دکتر حسن محمد زاده

4- بررسی عوامل تنش زای شغلی سازمانی و فردی در مربیان رشته های ورزشی استان آذربایجان غربی

5-  بررسی کیفیت احداث اماکن ورزشی آذربایجان غربی ، معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه

6-  بررسی سرانه خدمات شهروندی در استان اردبیل شورای پژوهشی استانداری اردبیل با همکاری آقای قنبر عبدالله وند

7-   ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی و نیازهای اماکن ورزشی روباز استان آذربایجان غربی، طرح تصویب شده معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه

8-   بررسي ارتباط بين تعالي سازماني (EFQM) و تعهد عاطفي کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی، طرح تصویب شده معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه

9-بررسي ارتباط هويت سازماني و موفقيت عملكرد در ورزشكاران و مربيان شركت كننده در يازدهمين المپياد دانشجويان ايران

10- بررسی نقش عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان  آذربایجان غربی - دانشگاه اروميه

11-طرح ملی سند  چشم انداز1404 توسعه ورزش کشور با تاکید بر توسعه ورزش همگانی

ارزیابی و نظارت طرحهای پژوهشی و فناوری :

1- ناظر طرح تحقیقاتی" مطالعه ویژگی ها، توانمندی ها و شناسایی قطب های ورزش قهرمانی استان های منتخب کشور" جمهوری اسلامی ایران

2 - ناظر طرح تحقیقاتی" بررسی میزان ناهنجاری های وضعیتی اندام تحتانی در نزد دانش آموزان پسر دوره ابتدایی 11-7 ساله شهرستان ارومیه" - آذربايجان غربي

3- ناظر طرح تحقیقاتی بررسی رابطه میزان بهره وری از منابع و امکانات موجود ورزشی استان آذربایجان غربی و مقایسه آن با متوسط کشوری- اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

4- ناظر طرح"تأثیر کاربرد آرتز های حمایت کننده مچ پا بر عملکرد ورزشی والیبالیستهای حرفه ای استان آذربایجان غربی" - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

5- نظارت و داوری طرح تحقیقاتی کاربردی "بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان ارومیه" - دانشگاه ارومیه

6- نظارت و داوري طرح هاي تحقيقاتي کاربردي - استان آذربايجان غربي

برپايي نمايشگاهها و طراحي و راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه :

1-برگزاری اولین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاههای علمی و کاربردی سراسر کشور در ارومیه-  دبير اجرائي المپياد

2- راه اندازای آزمایشگاه تربیت بدنی -  دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه

3- برگزاری آماده سازی و مسابقات انتخابی دانشجویان مراکز و واحد های پیام نور منطقه 1 کشور در زمان مدیریت دانشگاه پیام نور مشکین شهر

فرصت مطالعاتی :

 بررسی شیوه های بازاریابی  دانشگاهی ، 9 ماه در کشور  ترکیه

 

داخل: 1391 -  کشور ایران – تهران دانشگاه تهران طراحی سایت جامع اطلاعات گردشگری