صفحه اصلي دانشگاه | صفحه اصلي استاد

  

English

 
منو
پانل اختصاصي
درسها
كتابها
جزوات درسی
مقالات پژوهشی
  اسناد وليستها
  ايجاد
  تنظيمات سايت
  راهنما
 افزودن لینک جدید

 

 

 

 

   

فاطمه مدرسی

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه مدرسی 

 مرتبه دانشگاهی : استاد دانشگاه ارومیه

دانش آموخته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گروه آموزشی: زبان و ادبیات فارسی

 

 
ImageWebPart
 
 
   

مدارک علمی دانشگاهی
دکترای زبان وادبیات فارسی  

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی
عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی . مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از سال 1368 تا 1376 * معاون پژوهشی دانشکده ادبیات از سال 1378 تا 1379* معاون پژوهشی دانشکده ادبیات از سال 1384
 به مدت شش سال.

مرتبه علمی
استاد

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی
عضو هیأت ممیزه دانشگاه ارومیه تا سال 1383 عضو کمیته ی تخصصی هیأت ممیزه سه دوره.. عضو شورای انتشارات دانشگاه دو دوره.

عضویت در انجمن های علمی
عضو انجمن استادان فارسی*  عضو انجمن ترویج زبان و ادب فارسی،*عضو انجمن نقد ادبی ایران،* عضو انجم استادان زبان فارسی هند.

سر دبیری سه مجله:

ا-فصلنامه علمی پژوهشی سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)  ISC که تنها مجله سبک شناسی در ایران می باشد باشد.

2_  سر دبیری فصلنامه علمی پژوهشی  زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد واحد سنندج ISC

 

3-فصلنامه تخصصی  آیینة ادب (ادبیات معاصر) دانشگاه ارومیه که پیش از این با عنوان فصلنامه زبان و ادبیات دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه  پنج مجله چاپ نمود .اخیرا بنا به پیشنهاد وزرات علوم که در جهت تخصصی نمودن مجله ها تلاش می نماید با نام ادبیات معاصر منتشر می شود و امیداوارم هرچه زودتر درجة علمی پژوهشی احراز نماید.

 

   تعداد 221 مقاله منتشره در نشریات علمی پژوهشی داخلی:

1-راست است این که می گویند خواجه سایه نداشت، دانشگاه تهران، 1373

2-سیری در گلزار قصص  و تمثیلات عطار، دانشگاه مشهد، 1374

3-پیوند زبان  فارسی با هند در آیینه­ی زمان، نامه­ی فرهنگستان، 1376

4-مختومقلی شاعری دردآشنا، فرهنگ (پژوهشگاه)، 1376

5-دمی با شیخ محمود شبستری، دانشگاه شهید بهشتی، 1376

6-کشف الاسرار و عدة الابرار فتوت نامه­ی عارفان، دانشگاه اصفهان، 1376

7-جمال آرای سخن  جمال الدین ساوجی، دانشگاه شهید بهشتی، 1376

8-حدیقه الحقیقه و جام جم دو گل از یک گلزار، دانشگاه مشهد، 1376

9-نگاهی به مناسبات فرهنگی ایران  و هند، دانشگاه تهران، 1377

10-شمس قلندری غریب، دانشگاه شهید بهشتی، 1377

11-سیری در آثار و اندیشه های سنایی، دانشگاه تهران، 1377

12-شکوفایی زبان و ادب فارسی در دوره­ی بابریان هند، دانشگاه شهید بهشتی، 1377

13-داستان غربت غریبه، کیهان فرهنگی، 1377

14-نقش سامانیان در احیای زبان پارسی، نامه­ی فرهنگستان، 1378

15-غالب شاعری توانا، دانشگاه تهران، 1378

16- نیمتاج تاجی بر تارک آزادگی، دانشگاه تهران، 1378

17- محمد قاضی مترجمی چیره دست، دانشگاه شهید بهشتی، 1378

18- اقبال لاهوری نغمه سرای آزادی، دانشگاه تهران، 1379

19-دو گل از گلزار اندیشه های سمنانی، دانشگاه تهران، 1379

20-صدرای شیرازی حکیمی عارف، دانشگاه تهران، 1381

21- خورنه مزدایی، دانشگاه اصفهان، 1382

22- کیخسرو فرهمند پیری شاهوار، دانشگاه شهید بهشتی، 1382

 23- فریدون اژدراوژن، دانشگاه تبریز، 1383

24- نفوذ زبان و ادبیات فارسی در آسیای صغیر، نامه­ی فرهنگستان، 1384

25- باستانگرایی در اشعار اخوان ثالث، با همکاری غلامحسین احمد وند، دانشگاه اصفهان، 1384

26- آشنایی زدایی و هنجارگریزی در اشعار اخوان ثالث، با همکاری غلامحسین احمدوند، سه علامه دانشگاه تبریز،1384

27- موسیقی سوگنامه های فارسی، با همکاری زرین تره، سه علامه دانشگاه تبریز، 1384

28- رمز ماندگاری زبان فارسی، مجله­ی مطالعات ملی، 1384

29- بازتاب چند باور مهری در اشعار خاقانی، دانشگاه کرمان، 1384

30- سیر مشروطه خواهی در ادبیات و شاعران دوره­ی مشروطه، مطالعات ملی، 1385

31- آشنایی زدایی و هنجار گریزی در اشعار فروغ فرخزاد،  با همکاری غنی دل ،دانشگاه سمنان،  1385

32- رویکرد زیباشناسی به غزلیات م. سرشک، با همکاری ساحره حقی، سه علامه دانشگاه تبریز، 1385

33- وطن در شعر شاعران دوره­ی مشروطه، دانشگاه تبریز، 1385

34- نگاهی به اسطوره­ی جمشید، دانشگاه اهواز، 1385

35- اسطوره­ی کیومرث گل شاه، دانشگاه شیراز، 1385

36- زیبا شناسی موسیقی در آینه ای  برای صداها و هزاره­ی دوم آهوی کوهی، با همکاری ساحره حقی ،دانشگاه سمنان، 1385

37- مبانی زیبا شناختی در غزلیات زمزمه های م. سرشک، دانشگاه تبریز، 1385

38- مناسبات فرهنگی ایران و ارمنستان، پژوهشگاه علوم انسانی، 1387

39- نظری بر کتاب نواخان بزم صاحبدلان، پژوهشگاه علوم انسانی، 1386

40- باستان گرایی  در اشعار حمید مصدق، با همکاری امید یاسینی، کاوش نامه دانشگاه یزد، 1386

41- عقل و عقلانیت در مثنوی مولوی، فصلنامه­­ی دانشگاه ارومیه، 1386

42- تأملی بر تمثیل های عرفانی  ابن سینا، فصلنامه زبان وادبیات فارسی دانشگاه کرمان، 1387

43- شطحیات در آثار عطار، نامه­ی فرهنگستان، 1387

44- آب در باور ایرانیان، دانشگاه کرمان، 1387

45- خورشید و خفاش در مثنوی مولوی، فرهنگ، 1387

46- شیوه­ی تفسیر مولانا، با همکاری دکتر بهمن نزهت، پژوهش های دینی دانشگاه کرمان، 1387

 47- دبیر و دبیری در قرن پنجم، با همکاری عادل بهنام، دانشگاه شهرکرد، 1388

48- زبان رودکی،  مجله فنون ادبی ، دانشگاه اصفهان، 1388

49- قاعده افزایی در شعر حمید مصدق، با همکاری امید یاسینی، دانشگاه کرمان، 1388

50- تحلیل تحوّل آرایه های زیباشناختی در شعر معاصر، با همکاری امید یاسینی، جهاد دانشگاهی، 1388

51- رویکرد کهن گرایانه در اشعار م. سرشک، با همکاری محمد بامدادی، دانشگاه تهران، 1388

52- فراهنجاری دستوری در اشعار م. سرشک، با همکاری محمد بامدادی،  دانشگاه اصفهان، 1388     

53- متناقض نمایی در شعر فروغ فرخزاد ، مدرسی _ الناز ملکی ، خوی ، 1388

54- از غنا تا غزل ، مدرسی با همکاری رقیه کاظم زاده ، خوی ، پاییز و زمستان 1387

55- فرایند فراهنجاری واژگانی در اشعار شفیعی کدکنی ، فاطمه مدرسی ، علامه طباطبایی ، 1388

56- قاعده افزایی در غزلیات شمس ، فاطمه مدرسی با همکاری امید یاسینی ، تاریخ ادبیات شهید بهشتی ، 1388

57- آشنایی زدایی و هنجار گریزی واژگانی در اشعار فروغ فرخزاد ، با همکاری فرح غنی دل، سه علامه دانشگاه تبریز 1388

58- انواع تلمیح در غزل های حسین منزوی و سیمین بهبهانی ،  با همکاری رقیه کاظم زاده ،  داشگاه آزاد خوی، 1389

59- کهن ترین میهن پارسیان، با همکاری دکتر قدرت دیزجی، مجله تاریخ دانشگاه الزهرا 1389

60- نگاهی به تأثیرپذیری اشعار شفیعی کدکنی از قدما ،1388 ، با همکاری  محمد بامدادی، مجله ادب پژوهی گیلان

61- نگاهی بینامتنیت به یکی از اساطیر آسیای غربی  و تطبیق با اسطوره ضحاک در شاهنامه با همکاری محمد بامدادی، در مجله ادب پژوهی در سال 1389

 62- نگاهی به موسیقی اشعار محمد رضا شفیعی کدکنی  با همکاری محمد بامدادی ، دانشگاه سمنان1389  

63- شیوه  تأویل احمد غزالی و رشیدالدین میبدی ، مجله بهار ادب سبک شناسی ، isc ، 1389

64- شطحیات عین القضات همدانی ،1390، با همکاری مریم عرب ومنا همتی، فصلنامه  علمی پژوهشی ادبیات عرفانی واسطوره شناختی 

65- تکرار واژه یکی ازشگردهای برجسته سازی در غزل منزوی با همکاری رقیه کاظم زاده، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 1390

66- شیوه های تصویر و شیوه های توصیف در غزل نو (با تکیه بر اشعار سیمین بهبهانی، حسین منزوی و محمدعلی) با همکاری رقیه کاظم زاده، ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خوی پاییز و زمستان 1388 شماره 14

67- بررسی کهن الگوی آنیما در اشعار مهدی اخوان ثالث ، با همکاری  پیمان ریحانی نیا، پژوهش های زبان و ادبیات فارسی سال سوم بهار 1390 شماره 1 (پیاپی 9)

68-زن در اندیشه و زندگی مولانا 1390، با همکاری مهرویه رضیی ،مجله عرفان و اسطوره شناسی تهران جنوب

69- نگاهی مینی مالیستی به داستان بیت های غزلیات شمس، با همکاری مهرویه رضیی، 1391، بهار ادب

70- بررسی برخی از مشابهات داستان های توتمیک ترکان و ایرانیان ، با همکاری النازعزتی، 1391،مجله عرفان واسطوره شناختی

71- حرکت بر اساس داستان اسقطس دانشور از منظر اساطیری، با همکاری النازعزتی، 1391 ، بوستان ادب شیراز

72- نمود اسطوره گیاه پیکری در داستان های کوتاه دانشور یکی از خصیصه های سبکی وی ، با همکاری النازعزتی، 1391، بهار ادب

73- پایان ناپذیری و ناتمامی شخصیت در یکی از داستان های سیمین دانشور، با همکاری النازعزتی، 1393مجله کاوش نامه یزد

74- بازتاب گیاهان دارویی در دیوان خاقانی، 1390، با همکاری  فوزیه قاضی، فصلنامه زبان وادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج

75- تجلی مضامین اعتقادی درشعرطاهره صفارزاده،1390 ، با همکاری یونس شعاعی، نشریه پژوهشنامه زبان وادب فارسی ( گوهرگویا )سال پنجم شمارة دوم پیاپی 18 

76- آزادی عنصر غالب غزل های نمادین حسین منزوی ، با همکاری رقیه کاظم زاده،1390، نشریة ادبیات پایداری،سال دوم ،شمارة چهارم ، بهار 1390

77- «سبک نگارش تمهیدات عین­القضات همدانی بر پایۀ احوال مخاطب» با همکاری مریم عرب، چاپ شده در مجله علمی پژوهشی بهار ادب، بهار 1390

78- «بلاغت نثر صوفیانۀ خطابی در تمهیدات»» با همکاری مریم عرب،  مجله کاوش نامه،1392، دانشگاه یزد

 79-  شطحیات عین­القضات همدانی» با همکاری مریم عرب، مجله ادبیات عرفانی دانشگاه آزاد تهران جنوب، زمستان 1391

80- «نگاهی به عوامل موسیقی ساز در تمهیدات» با همکاری مریم عرب،  مجله فنون ادبی دانشگاه اصفهان، 1392

  81- شاخصه­های زبان صوفیانۀ عین­القضات در تمهیدات» با همکاری مریم عرب،   1392  مجله پژوهش­های ادبی، پژوهشگاه علوم انسانی، جهاد دانشگاهی

82- «جایگاه قرآن و تأویل آن در تمهیدات عین­القضات» با همکاری مریم عرب، مجله علمی-ترویجی معرفت،1390 موسسه امام خمینی(ره)

83- نور وظلمت از نطر سهروردی، 1391، با همکاری همتی، نشریة فصلنامه زبان وادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج

84-ریخت شناسی داستان های سندباد بحری‌، با همکاری کیوان گورک 1390، بهارستان سخن ( فصلنامه ادبیات فارسی) ،شماره مسلسل شانزده

85- کرامت انسان در قرآن با تاكيد بر مثنوي معنوي، 1390 با همکاری فاطمه ستاری،  مجلة علمی پژوهشی اخلاق

86- جلوه های رمانتسیم در اشعار عشقی، با همکاری علی صمدی، 1391فنون ادبی دانشگاه اصفهان

87- انسجام متنی مقالات شمس تبریزی، 1391،  با همکاری ثانیه مخبر، مجله نقد ادبی، دانشگاه تهران

88- قلعه دختر، مجله مطالعات ایرانی،  با همکاری سیفی،1391، با همکاری، دانشگاه باهنر کرمان

 89- موضع محمدتقی ملک الشعراء بهار نسبت به طرح «جمهوريت» رضاخان ، با همکاری حسین فرهاد نیا، 1391، انجمن ایرانی تاریخ

90- شیوه بهره گیری نجم رازی از آیات الهی ،1391،  با همکاری زهرا نجفی، مجله اسطوره وعرفان دانشگاه آزاداسلامی واحد جنوب

91- بازتاب مضامین اعتقادی در شعر پروین اعتصامی، 1391،  با همکاری یونس شعاعی ،دوفصلنامه پژوهشهای ادبی جهاد دانشگاهی

92- تکیه وجایگاه آن در مقالات شمس تبریزی، با همکاری ثانیه مخبر، 1391؛ مجله زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

93-کهن الگوی سایه در اشعار اخوان ثالث،با همکاری پیمان ریحانی نیا، 1391، ادبیات معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

 94- بایزید و مشرب عرفانی او، با همکاری قاسم مهرآور، مجله زبان وادبیات فارسی، 1392،سنندج

   95-بررسی نمادهای مشترک سه یار مولانا، با همکاری مهرویه رضیی، نشریه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، 1392،  کرمان

    96-جلوه های مقاومت و پایداری در اشعار طاهره صفارزاده، با همکاری زهرا خجسته، فصلنامه ادبیات پایداری ، 1392کرمان

  96-نگاهي بينا متني به يكي از اساطير آسياي غربي و تطبيق آن با اسطوره ضحاك در شاهنامه فردوس، با همکاری الناز عزتی، ادبیات تطبیقی، 1391

97-  و یژگی های مینیمالیستی در برخی داستان بیت های دیوان مولانا، با همکاری مهرویه رضی، مجله سبک شناسی، 1391

 98-شگردهای داستان پردازی در داستانهای اسرار التوحید، با همکاری دکتر شفق و دکتر یاسینی، مجله سبک شناسی، 1392

  99-ررسی کانون روایت در اسرار التوحید، با همکاری ذکتر اسماعیل شفق و دکتر امید یاسینی، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 1392

 100-تحلیل حکایات تعلیمی تذکره الاولیا بر پایة الگوی روایی گریماس، با همکاری دکتر اسماعیل شفق و دکتر امید یاسینی، 1392، پژوهشنامة ادبیات تعلیمی

  101-قد کتاب عرفان و تفکر، 1392، پژوهش نامة انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، ، پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی.

 102-بازتاب مضامین اعتقادی در شعر پروین اعتصامی، با همکاری یونس شعاعی، بهارستان سخن، 1392

 103-تجلی مضامین ادبیات پایداری و انقلاب اسلامی در اشعار سلمان هراتی با همکاری قاسم مهرآور، بهارستان سخن ، 1393

 104- دگردیسی نماد ها در اشعار طاهره صفار زاده، با همکاری فرشته رستمی، فنون ادبی، 1393.

105-جلوه­ی لا فتی الا علی در ادب فارسی، تبریز، 1373

106-شیخ شهاب الدین اهری، اهر، 1374

 107- جلوه­ی کار در ادب فارسی، ارومیه، 1375

108-فتوت و جوانمردی از آغاز تا قرن پنجم، بندر عباس، 1376

109- گل هایی که در طوفان مغول روییدند، بندر عباس، 1376

110- فرخی مبارزی که به شعر سخن گفت، یزد، 1378

111- محدث مصححی پرکار و پردان، ارومیه، 1378

 112- کیش مروارید دریای پارس، کیش، 1378

113- عیار و عیاری در گستره­ی تاریخ و ادب، زاهدان، 1378

114- باباطاهر سوته دلی از تبار قلندریان عشق، همدان، 1379

115- عقل و عشق در جام اندیشه­ی پیر جام، تهران، 1381

116- هژار و تعهد ادبی، مهاباد، 1381

117- نظامی شاعری شریعتمدار، ارومیه، 1381

118- تحلیلی روانشناختی و نمادین از پیر پارسا و دختر ترسا، مهاباد، 1382

 119-نظامی در مناجات، ارومیه، 1382

120- عماد فقیه پیر طریقت، بندر عباس، 1383

121- عماد فقیه شاعری بر سلطه، تهران، 1383

122- ایران خاستگاه  فتوت، بنیاد ایران شناسی، 1383

123- بهار و قصیده، بزرگداشت دانشگاه تهران، 1383

124- تأملی در غزلیات قاسم انوار، بندر عباس، 1383

125- نگاهی اجمالی  به ادبیات انقلاب اسلامی، کرمان، 1384

126- خدمات فرهنگی خواجه رشیدالدین فضل الله، تبریز، 1384

127- نیما و شعر نو، هندوستان، 1384

 128- موسیقی اشعار خاقانی، ارومیه، 1384

129- پیوند و گسست ادبیات و نگارگری در دوره­ی صفویه، بنیاد ایران شناسی، 1385

130- نگاهی به مشرب عرفانی امیر خسرو دهلوی، هند، 1385

131- سفر عشق قافله سالار عاشقان ، اصفهان، 1385

132- سیمای رسول مهر در مثنوی های عطار، اصفهان، 1385

133- عطر دلاویز کمال نبوی، اصفهان، 1385

134- فضولی شاعری  عارف مسلک، ارومیه، 1385

135- اهلیت و غیرت در اشعار مولانا، کرمان، 1386

136- اسطوره­ی مهر در مثنوی، سبزوار، 1386

137- پروین عارفی اجتماعی و اخلاق گرا، تبریز، 1386

138- آدم و آدمیت در شعر پروین اعتصامی، اراک، 1386

139- قاعده افزایی در غزلیات شمس،  با همکاری امید یاسینی ،اصفهان، 1386

140- چند حدیث پندآموز نبوی در آیینه­ی مثنوی، لرستان، 1386

141-فرهنگ عامه در اشعار آل احمد، با همکاری شیخ الاسلامی، رشت، 1387

 142- زبان  و هویت ملی، شهرکرد، 1387

143- طبیعت در اشعار رودکی، تهران، 1387

144- زبان پارسی و رمز ماندگاری آن، همایش مطالعات ملی در تهران، 1387

145- کهن گرایی در آیینه ای برای صداها، با همکاری محمد بامدادی، انجمن ترویج، تهران، 1387

146- عنصر زبان در آثار احمد محمود، انجمن ترویج، تهران، 1387

147- زریاب خویی پیر فضیلت، رشت، 1388

148- پیام جهانی فردوسی، مشهد، 1388

149- نگاهی به موسیقی اشعار شفیعی کدکنی، تبریز، 1388

150- نماد و سمبل  در اشعار منوچهر آتشی،  با همکاری فاطمه نادری،  چهارمین همایش انجمن ترویج، تبریز، 1388

151- نگاه اجمالی به ادبیات پایداری انقلاب اسلامی، کرمان، 1388

152- پارادوکس در شعر فروغ، با همکاری الناز ملکی، مهاباد، 1388

153- شطحیات سنایی1388 ، با همکاری طاهر لاوژه، همایش  بین المللی حکیم سنایی ، دانشگاه الزهرا

154- نگاهی به برجسته سازی های زبانی در قصاید سنایی1388 ، با همکاری امید یاسینی، همایش  بین المللی حکیم سنایی ، دانشگاه الزهرا 

155- احمد رضا احمدی ، آثار و اندیشه های او ، با همکاری محمد بامدادی، کرمان ، اردیبهشت 1389

156- تجلی مفهوم کاروان و کاروانی در فرهنگ و ادب فارسی ، 1389، مجموعه مقالات ششمین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

157- داستان زال به زبان فردوسی و سهروردی ،1389، مجموعه مقالات به کوشش دکتر منوچهر اکبری

158- نقد و بررسی کهن الگوی پیر فرزانه در اشعار فروغ فرخزاد.  1389، همایش افسانه

159- رمز پردازی در تمهیدات عین القضات همدانی ،1389، با همکاری مریم عرب، مجموعه مقالات ششمین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

160- شطحیات رابعه عدویه،1389، با همکاری منا همتی مجموعه مقالات ششمین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

161- تأثیر زبان مرصادالعباد بر غزلیات حافظ ، با همکاری زهرا نجفی، 1389، مجموعه مقالات ششمین همایش انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی

162 - زیبا پرستی از منظر عین القضات همدانی ، با همکاری مریم عرب، 1389، مجموعه مقالات همایش پژوهش های زبان وادبیات فارسی

163- عنصر مسلط در شعر حمید مصدق با همکاری امید یاسینی،  پرنیان مجموعه مقالات انجمن همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

164- نقد و بررسی کهن الگوهای سایه و نقاب در سروده های پروین اعتصامی ، با همکاری فریده ابراهیمی، 1389، همایش کارنامة صد سال شعر فارسی

 165- شگردهای بیانی غزلیات سیمین بهبهانی  1389 کارنامه صد سال‌، شعر زنان فارسی

166- نگاهی به عنصر غالب یا مسلط در شعر سیمین بهبهانی، با همکاری  رقیه کاظم زاده، 1389، همایش کارنامة صد سال شعر فارسی

167- شگرد تکرار وشیوه های آن در شعر فروغ فرخزاد1389، با همکاری الناز ملکی، همایش منطقه ای نقد و بررسی کتب بدیع وصناعات ادبی

168- نگاهی به زبان وادبیات فارسی در مدارس ارمنستان امروز، 1389، همایش بین المللی استادان فارسی

169- بررسی انگاره های کهن الگویی در اشعار اخوان ثالث،  با همکاری پیمان ریحانی نیا ،1389، چهارمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی

170- شمس ، آفتاب درخشان، 1389، همایش بین المللی شمس تبریزی، ارومیه

171- آب وتقدّس آن نزد ایرانیان بر پایة متونی از ادب فارسی، 1388، مشهد، همایش ملی ومیان رشته ای آب وارزش های فرهنگی آن

172- بررسی نمادپردازی آب در اشعار مهدی اخوان ثالث  ، 1388، با همکاری پیمان ریحانی نیا ،همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن

173- پیام جهانی فردوسی، 1389، همایش بزرگداشت یاد روز حکیم ابوالقاسم فردوسی

174- هماهنگی زبان وعاطفه در شاهنامه1389، با همکاری امید یاسینی همایش بزرگداشت یاد روز حکیم ابوالقاسم فردوسی

175- بررسی کهن الگوی سایه در اشعار فروغ فرخزاد ، با همکاری فریده  ابراهیمی یزد ، 1389

 176- نگرش تطبیقی به غربت غربیه سهروردی و شاه کنیزک مولوی ، با همکاری سلیمان فهری، یزد ، 1389

177- زیبا شناسی موسیقی در اشعار منوچهر آتشی با همکاری فاطمه نادری ، یزد ، 1389

 178- رابعه عدویه از منظر عطار نیشابوری ، با همکاری منا همتی، یزد ، 1389

179- جهان بینی اخلاقی مولانا و نسبت آن با اخلاق جهانی، 1390، با همکاری فاطمه ستاری مجموعه مقالات همایش ادبیات تطبیقی

180- نگاهی به کاربرد وجوه افعال در اشعار سلمان هراتی، 1391، با همکاری قاسم مهرآور؛ تهران ، هفتمین همایش بین المللی ترویج زبان وادب فارسی

181- بررسی سبک شناسانة نثر مرصاد العباد، 1391، تهران ، با همکاری زهرا نجفی هفتمین همایش بین المللی ترویج زبان وادب فارسی

182- کهن الگوی آرمانشهر در منطق الطیر عطار، 1391، تهران ، هفتمین همایش بین المللی ترویج زبان وادب فارسی 1389

183- حسام الدین چلبی ارموی ومثنوی معنوی، 1391 ارومیه ، همایش بین المللی حسام الدین و مولانا

184- حسام الدین بازتاب تیغ شمس، 1391 ارومیه ، با همکاری ثانیه مخبر، همایش بین المللی حسام الدین و مولانا

185- ارومیه ، نوزدهمین گهواره علم وادب ،1391 با همکاری ثانیه مخبر مجموعه مقالات همایش هم اندیشی شهر ایرانی، ارومیه

186- «زیبایی پرستی از منظر عین­القضات» با همکاری مریم عرب ،پنجمین همایش پژوهش های زبان فارسی، دانشگاه سبزوار

187- رمزپردازی در تمهیدات عین­القضات» ششمین همایش انجمن ترویج، دانشگاه مازنداران

188- «شطحیات رابعه عدویه» با همکاری منا همتی ششمین همایش انجمن ترویج، دانشگاه مازنداران

189- وحدت ادیان در گستره اندیشه های مولانا و عین­القضات» دومین کنگره مولانا؛ حسام الدین و مثنوی، دانشگاه ارومیه، 1392

190- مخاطبین شهریار، با همکاری قاسمی، کنگره بین المللی شهریار، 1391تهران. مجموعه مقالات

191- «موسیقی در شعر منثور مرصاد العباد» همایش علوم بلاغی، با همکاری مریم عرب، همایش1390 دانشگاه پیام نور ماکو

192- «احسن القصص در شعر شهریار» با همکاری مریم عرب، کنگره بین المللی شهریار، 1391تهران. مجموعه مقالات

193- جلوه­های اخلاق در سروده های صفارزاده با همکاری مهرویه رضیی، سومین مجموعه مقالات «کارنامه یکصد سال شعر زنان فارسی سرا»

194- آزادی و صلح درآیینة اشعار طاهره صفارزاده،1391 با همکاری رستمی، زنان در صد سال اخیر

 195- بررسی کهن الگوی آنیما در شعر شهریار با همکاری ....گنگرة بین المللی شهریار، تهران ، 1391

 196- بازتاب نمادهای اساطیری در اشعار شهریار بافرشته رستمی 1391گنگرة بین المللی شهریار

197-مفاخره در شعر شهریار، 1391گنگرة بین المللی شهریار

198- ادبیات مقاومت و پایداری در اشعار شهریار1391گنگرة بین المللی شهریار

199- عنصر مسلط در شعر حمید مصدق با همکاری امید یاسینی (پذيرش و چاپ در همايش پژوهش های ادبی، آبان 90، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

200-تقابل های دوگانه در اشعار مولانا ، با همکاری زهرا جمشیدی؛ گنگره مولانا، 1392، وان

201-جلوه های شادی در بانوگشسب نامه، با همکاری زهرا جمشیدی؛ همایش انجمن ترویج ، 1392، زنجان

202-کهن الگوی پرواز، با همکاری زارع زاده، همایش انجمن ترویج ، زنجان 1392

203-وحدت اقوام و مذاهب از دیدگاه مولانا وشهریار تبریزی، با همکاری هادی جوادی امام زاده و محسن محرابی، همایش بین المللی مولانا 1392، وان

204-سماع معنوی از فرش تا عرش با همکاری خانم وزوایی و ثانیه مخبر، همایش بین المللی مولانا 1392، وان

205- ادبيّت در كلام رودكي با همکاری امید یاسینی (پذيرش و ارایه در همايش بين المللي بزرگداشت رودكي، دي ماه 87، تالار وحدت، تهران)

206- مضامین اشعار عبدالجبار کاکایی ؛ با همکاری محمد امین عزیز پور، ادبیات پایداری، 1391، کرمان

207- شگردهای داستان پردازی در داستانهای اسرار التوحید با همکاری دکتر شفق ودکتر امید یاسینی، بهار ادب، 1392

208- قاعده كاهي نوشتاري در شعر نو با همکاری امید یاسینی  (پذيرش و ارايه در سومين انجمن ترويجي زبان و ادبيات فارسي، شهريور 87، بنياد ايرانشناسي، تهران)

209- سیری در غزلیات امیر خسرو دهلوی، فصلنامه دانشکده ادبیات ارومیه، 1388

210-حسام الدین بانی فتوت در آسیای صغیر با همکاری قاسم مهرآور، همایش بین المللی مثنوی وحسام الدین، ارومیه ، 1389

211-نگاهی به مضامین مشترک مولوی وپروین اعتصامی، با همکاری یونس شعاعی، 1392 همایش بین المللی تأثیر افکار واندیشه های مولانابر معاصران، دانشگاه وان

212- بهمنی شاعری متعهد، همایش ادبیات مقاومت، همدان، 1392.

213- سیمای جنگ در شعر قیصر امین پور، همایش ادبیات مقاومت، همدان، 1392.

214-  تجلی مفاهیم انقلاب اسلامی در اشعار سلمان هراتی، با همکاری قاسم مهرآور، همایش ادبیات مقاومت، همدان، 1392.

215- وحدت اقوام و مذاهب از دیدگاه مولانا و شهریار با همکاری مریم عرب،  همایش بین المللی تأثیر پذیری معاصران از مثنوی معنوی، 1392

216- انسجام متنی در غزل نزار قهستانی، با همکاری زهرا نوری، همایش نقد و تحلیل زندگی وشعر حکیم نزاری قهستانی، 1392

217- توجه به مسایل اجتماعی در شعر نزاری قهستانی، با همکاری   ، نقد وتحلیل شعر و زندگی حکیم نزاری قهستانی،1393.

218-منظور شناسی تشبیهات رباعیات ابوسعید ابوالخیر، با همکاری  زهرا نوری ،   همایش ابوسعید میهنه، 1393

219- تآثیر پذیری سلطان سلیمان( محبی) از شاعران ایران،  با همکار دکتر وحید رضایی، همایش پیوندهای زبانی ایران و ترکیه، تهران، 1392.

220-تلمیح در اشعار فارسی و ترکی سلطان سلیمان، با همکاری وحید رضایی، همایش پیوندهای زبانی ایران و ترکیه، تهران، 1392.

221- مولانا و چالشهای انسان امروز، با همکاری مریم عرب، همایش بین المللی مولانا پیام آور صلح و دوستی، ارومیه، 1392.

کتاب ها تالیفی، ترجمه، تصحیح وگردآوری 24عنوان کتاب

 

1-چون تافته ریگ زیر باران (شرح دیوان مسعود سعد)، 1376، چاپ جهاد دانشگاهی

2- سی مرغ در آیینه­ی سیمرغ، 1381، ناشر حسینی  و تجدید چاپ در همان سال

3-سیمای رسول مهر در ادب فارسی، 1387، انتشارات مهر امیرالمؤمنین

4-کتاب از واج تا جمله، 1387، انتشارات چاپار و تجدید چاپ در همان سال که جزو پرفروش ترین کتاب سال بود.

5-فرهنگ توصیفی نقد و نظریه های ادبی، 1390، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که نامزد جایزه جشنواره جلال آل احمد گردید.

6-قلعه دختر، با همکاری سیفی، 1393ناشر ایران زمین

7- تصحیح ورقه وگلشاه ( به زبان کردی) 1378، انتشارات صلاح الدین ایوبی

8-ترجمه وتصحیح منظر الانسان در سه جلد ترجمه­ی وفیات الاعیان ابن خلکان هفت جلدی  ، 1381، ناشر دانشگاه ارومیه

9-ترجمه   معجم النّحو، 1381، ناشر دانشگاه ارومیه

10-معجم النحو تجدید چاپ درسال 1389 توسط چاپار

11-ترجمه طبقات الشافعیه ،( دوجلدی ) با همکاری آقای دکتر عبیدی نیا ، چاپ تهران ، 1390 نشر احسان

12-ترجمه ازدواج در اسلام با همکاری آقای دکتر لاوژه ، 1389، ارومیه انتشارات حسینی

13-ترجمه درآمدی بر پسااستعمارگری با همکاری خانم فرح قادری، 1391 ، تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

14-تصحیح وتوضیح سلامان وابسال نویدی شیرازی با همکاری آقای دکتر رضایی، 1391، ناشر بوتا

9- تصحیح و توضیح دیوان فارسی قاصد ( حاجی بکر آقای حویزی) 1392، نشر بوتا

10-گردآوری مجموعه مقالات  همایش بین المللی سبک آذربایجانی، 1382، ناشر دانشگاه ارومیه

11-گردآوری مقالات همایش تجلی  عرفان در شعر شاعران آذربایجان، 1383، ناشر دانشگاه ارومیه

12-گردآوری مقالات همایش خاقانی، 1385، ( جلد اول)  ناشر دانشگاه ارومیه

13-گردآوری مجموعه مقالات همایش خاقانی ، 1391، ( جلد دوم ) ناشر دانشگاه ارومیه

14-گردآوری مجموعه وچکیده  مقالات  همایش بین المللی حسام الدین و مثنوی مولوی ، 1391 ناشر دانشگاه ارومیه

15-گردآوری مجموعه مقاله­های همایش فضولی  در حال ویراستاری

16- گردآوری مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مولانا  در بهار 92 چاپ نشده ها

17- شعر فروغ در بوتة نقد زیباشناسی، با همکاری الناز ملکی، ، انتشارات داشکاه آزاد، 1392

18- گلی بر اورنگ طبیعت ، تصحیح دیوان قاصد( حاجی بکر آقای حویزی)، بوتا، 1392

19- کعبه دل( زبان صوفیانه عین القضات) با همکاری مریم عرب، چاپار، 1393

20- تصحیح و شرح  دیوان طرزی افشار با همکاری دکتر وحید رضایی، بنیاد شهریار، 1393.

21- تصحیح  دیوان محبی( سلطان سلیمان قانونی) با همکاری دکتر وحید رضایی، بوتا، 1393.

22- زبان فارسی در گسترة تمدن ایرانی، مطالعات ملی ، 1393.

23- تصحیح تحفه المؤمن، ( آمادة چاپ)

24- تأملی در اشعار طاهره صفار زاده( آمادة چاپ)

 

-      کسب عنوان در جشنواره ها :

1-کسب عنوان پژوهشگر برتر کشوری ( انتخاب از طرف وزارت علوم و تحقیقات فناوری) در سال1388

2-کسب عنوان زن  نامور ایران در جشنواره­ی زنان نام آور ایران از طرف دفتر ریاست جمهوری، 1378

3-کسب عنوان پژوهشگر نمونه­ی دانشگاه در سال 1378

4-کسب عنوان پژوهشگر نمونه­ی دانشگاه در سال  1379

5-کسب عنوان نخبه­ی استان، در سال 1379

6-کسب عنوان مترجم نمونه در سال  1379

7-کسب عنوان مؤلف نمونه­ی دانشگاه ارومیه در سال 1382

8-کسب عنوان پژوهشگر نمونه­ی دانشگاه ارومیه در سال 1383

9-کسب عنوان پژوهشگر نمونه­ی دانشگاه ارومیه در سال 1384

10-کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه ارومیه در سال 1385

11-کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه ارومیه در سال 1386

12-کسب عنوان مؤلف نمونه­ی استان در سال 1386

13-پژوهشگر نمونه­ی دانشگاه ارومیه در سال 1387

14-کسب عنوان پژوهشگر نمونه در سال 1388

15-کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1390

16-کسب عنوان نخبة کشوری در سال 1390

17-برگزیده شدن کتاب فرهنگ توصیفی نقد و نظریه‌های ادبی به عنوان پنج کتاب برتر کشور در جشنوارة جایزة ادبی جلال آل احمد در سال 1391

18- کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه ارومیه در سال1391

19- کسب عنوان نویسنده و محقق نمونه در سال 1391 از طرف اداره کل ارشاد اسلامی

20-کسب عنوان پژوهشگر برتر  دانشگاه ارومیه، در سال 1392

22- بر اساس آمار موجود درپایگاه استنادی isc جهان اسلام پر تالیف ترین استاد دانشگاه  ارومیه 1393

طرح های تحقیقاتی :

1_ عارفان آذربایجان

2_ غرب دریاچه ارومیه

3_ نقش کاروان سراها در تمدن اسلامی

4_ مقایسه شیوه تاویل و تفسیر احمد غزالی و رشیالدین میبدی

      5- نمادگرایی حیوانات در متون صوفیه

      6- تأثیر پذیری اخوان از

7- بررسی عنصر غالب یا مسلط در اشعار شفیعی کدکنی (م. سرشک) و تطبیق آن با عنصر غالب اشعار هوشنگ ابتهاج